Jennie Mast

Jennie Mast

De KwaliteitWijzer: online hulpmiddel om kwaliteitsinstrumenten te zoeken

We lanceren vandaag De KwaliteitWijzer: een online overzicht van instrumenten uit de ouderen- en gehandicaptenzorg die helpen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning in beeld te brengen. Tot nu toe ontbrak zo’n overzicht. Uit gesprekken met teamleiders, kwaliteitsfunctionarissen en zorgmedewerkers bleek dat er wel veel behoefte aan was.

Ga naar De KwaliteitWijzer

Wat is goede zorg in de ogen van de cliënt? En hoe maakt u dat inzichtelijk? De KwaliteitWijzer geeft snel overzicht over de instrumenten die zorgaanbieders kunnen gebruiken om kwaliteit in kaart te brengen.

Kwaliteitswijzer online hulpmiddel

KwaliteitWijzer: filteren op relevante kenmerken

De manier waarop instrumenten inzicht bieden in kwaliteit, verschilt. Net als de informatie die ze bieden. Daarom geven we van elk instrument een korte beschrijving: hoe het werkt, wat het oplevert en wie u verder kan helpen. Gebruikers kunnen de instrumenten filteren op kenmerken die voor hen relevant zijn. Daarnaast bevat de KwaliteitWijzer quotes en tips die helpen de cliënt in beeld te houden bij het nadenken over kwaliteit. Het vertrekpunt voor goede kwaliteit van zorg ligt immers bij de cliënt.

Behoefte hulpmiddel groot door nieuwe kwaliteitskaders 

De behoefte aan een dergelijk overzicht bleek groot, zeker nu er nieuwe kwaliteitskaders zijn in zowel de ouderen- als de gehandicaptenzorg. De KwaliteitWijzer helpt zorgaanbieders in hun zoektocht naar kwaliteitsinstrumenten die informatie opleveren die past bij hun visie en werkwijze.

Raadpleeg nu de KwaliteitWijzer 

Meer informatie over kwaliteit in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior Adviseur
Jennie
Mast
Senior Adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl