Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

‘Laat zuinigheid varen bij financiering leefstijlmonitoring

De coronacrisis zorgt voor vele uitdagingen zoals het contact tussen de mantelzorger en de alleenwonende vader met dementie. Als mantelzorger kun je niet meer fysiek langs. Terwijl je meer dan ooit de geruststelling wilt dat het goed gaat met je vader. Dit kan door inzet van leefstijlmonitoring, zonder camera’s, maar met sensoren. Zo houd je als mantelzorger overzicht. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten dan wel de mouwen opstropen en aan de slag gaan om dit voor de mantelzorg mogelijk te maken. Dat het kan bewijst de gemeente Helmond.

06-04-2020

Minder stress door leefstijlmonitoring

Er zijn gemeenten, zoals Helmond, die het gebruik van leefstijlmonitoring bevorderen. Zij doen dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met als reden de ondersteuning van de mantelzorg. Dit is één van de prestatievelden van de Wmo. De gemeenten baseren zich dan op de uitgevoerde onderzoeken naar leefstijlmonitoring en ervaringen uit projecten, waarbij naar voren is gekomen dat de stress van de mantelzorg vermindert bij het gebruik van leefstijlmonitoring.

De meeste gemeenten financieren de eerste maanden van een abonnement in een ‘try & buy’-principe: om de technologie onder de aandacht te brengen bij de mantelzorg waarna deze vervolgens zelf het maandabonnement gaat betalen. De gemeente Helmond financiert als enige gemeente leefstijlmonitoring structureel als een voorziening onder de Wmo. De reden is dat deze gemeente een project heeft uitgevoerd met leefstijlmonitoring van Sensara.

Ondersteuning tijdens coronacrisis

Gemeenten in Nederland zouden mantelzorgers van alleenwonende mensen met dementie en andere zorgvragers met een vergelijkbaar ziektebeeld financieel moeten ondersteunen bij het gebruik van leefstijlmonitoring gedurende de coronacrisis. Het is toch de verwachting dat kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie langere tijd ontzien moeten worden. Dit in aanvulling op wat het ministerie van VWS doet voor andere zorgtechnologieën.

Als gemeenten leefstijlmonitoring financieren is dat meestal naar de mantelzorger en/of de persoon met dementie als burger van deze gemeente. Dus ook als de mantelzorger in de gemeente woont en moeder of vader elders of andersom. 

Zorgverzekeraars zijn te zuinig

De gemeente Helmond financiert leefstijlmonitoring structureel tot de persoon met dementie een indicatie krijgt voor thuiszorg. Dan geeft deze gemeente aan dat de zorgverzekeraar aan zet is op basis van de prestatie thuiszorgtechnologie in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot nu toe zijn zorgverzekeraars en ook zorgkantoren (Wet langdurende zorg) zuinig met de financiering van leefstijlmonitoring onder deze regeling. Een oproep aan de zorgverzekeraars en zorgkantoren is deze zuinigheid tijdelijk te laten varen. 

Tijdelijke regeling VWS niet toepasbaar

Het ministerie van VWS heeft een speciale regeling in verband met de coronacrisis om zorgtechnologieën in te kunnen zetten bij cliënten thuis. Het gaat dan met name om beeldschermzorg.

Deze regeling financiert alleen technologieën die door de thuiszorg worden ingezet. Alleen zorg- en welzijnsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor het kunnen inzetten van extra technologie. Het aanschaffen door de mantelzorg zelf van leefstijlmonitoring of een andere zorgtechnologie valt hier buiten. 

Meer over leefstijlmonitoring
 

Zorgorganisaties zijn al aan de slag

Leefstijlmonitoring wordt op dit moment ingezet door thuiszorgorganisaties, zoals ZZG Zorggroep, Cordaan, Savant Zorg, Zorgboog, Viva! Zorggroep, Zuidzorg en Carint-Reggeland. Hierbij hebben casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen in meer of mindere mate een actieve rol. Maar een nieuwe implementatie in de wijkverpleging is onder de huidige omstandigheden lastig. Wat wél kan is dat mantelzorgers de technologie direct aanschaffen en zelf gaan gebruiken. Het systeem van de huidige marktleider is vrij eenvoudig aan te brengen, ook door een - beetje handige - mantelzorger. Dit is recent door Savant Zorg uit Helmond bevestigd. 

Aan zorgprofessionals daarom de oproep om leefstijlmonitoring bij mantelzorgers van alleenwonende mensen met dementie als mogelijkheid onder de aandacht te brengen.

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl