Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Landelijk Consortium Hulpmiddelen blijft als noodlijn actief

Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) is speciaal opgezet om te voorzien in de enorme behoefte vanuit de zorg aan persoonlijke beschermingsmiddelen ten tijde van COVID-19. De oprichter, het ministerie van VWS, laat weten dat het consortium ook voorlopig actief blijft.

10-08-2020

Indien zorgorganisaties niet via de reguliere kanalen aan de benodigde beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen komen, kunnen ze nog steeds terecht bij het LCH, zo laat het ministerie in een recent bericht weten. Uitgangspunt blijft echter wel dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen.

Aanvraag doen

Het consortium verzorgt de centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de zorg. Het RIVM test en controleert alle middelen die het LCH inkoopt. Het koopt ook producten in het buitenland in. Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen.

Naar de website van het LCH

Verdeelmodel

Het LCH zal met inachtneming van de beschikbare voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 dagen wordt uitgeleverd.

Ingekocht

Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de bestelportals. 

Tweede golf

De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing op het vlak van het garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen. Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen via de website een aanvraag doen.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl