Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Leefstijlmonitoring ontlast mantelzorgers

In Friesland onderzochten wij gedurende 300 dagen de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers dementie met leefstijlmonitoring. Leefstijlmonitoring blijkt bij de meerderheid van de mantelzorgers te zorgen voor meer gerustheid en minder belasting.

04-10-2016

Leefstijlmonitoring ontlast mantelzorgers

Op basis van resultaten uit de metingen concluderen we dat leefstijlmonitoring bij de meerderheid van de mantelzorgers zorgt voor meer gerustheid en verminderde belasting. Daarnaast resulteert de inzet van leefstijlmonitoring in rijkere informatie voor de mantelzorger, vroegsignalering van mogelijke crisissituaties en geeft het personen die niet of slechts beperkt fysiek kunnen bijdragen aan de zorg voor hun naaste de mogelijkheid om toch bij te dragen aan de zorg, door monitoring en signalering op afstand.

Download rapport

Ervaringen met Leefstijlmonitoring

Uit de interviews blijken ook een aantal verbeterpunten voor het leefstijlmonitoring systeem, zoals een reductie in het aantal valse/loze meldingen, ontwikkeling van een mobiele applicatie (app), meer inzicht in de gebruikers van het systeem en betere voorlichting over de werking en baten van het systeem.

Doel van het onderzoek in Friesland was inzicht krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met leefstijlmonitoring, waaronder de frequentie en manier van het gebruik en de meerwaarde. Daarnaast onderzochten we in hoeverre de toepassing van leefstijlmonitoring leidt tot een reductie in de ervaren belasting bij mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek bestond uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de vorm van interviews en vragenlijsten.

Maatschappelijke businesscase positief

Tijdens het onderzoek werkten wij ook aan een maatschappelijke businesscase voor Leefstijlmonitoring, deze bleek positief. De businesscase voor de zorgorganisatie is dat echter niet. Het grootste deel van de te kwalificeren opbrengsten van Leefstijlmonitoring landt bij de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. De directe opbrengst voor de zorgorganisatie is gering. Zonder initiële investeringsgelden en het delen van de behaalde opbrengsten tussen zorgverzekeraar/zorgkantoor en zorgorganisatie (shared savings), is het voor een zorgorganisatie niet haalbaar om Leefstijlmonitoring aan te bieden binnen de Zorgverzekeringswet.

Financiering van Leefstijlmonitoring

De recent gepubliceerde ‘Handreiking contractering thuiszorgtechnologie’ beschrijft hoe je als zorgorganisatie aanspraak kunt maken op financiering van Leefstijlmonitoring binnen de Zorgverzekeringswet. Gezien de opbrengsten voor de mantelzorgers zou het te onderbouwen zijn dat een cliënt of mantelzorger ook zelf bijdraagt in de kosten.

Over Leefstijlmonitoring

Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door signalen van sensoren in de woning krijgt de mantelzorger of de (thuis)zorg informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen.

De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning waar de oudere vaak aanwezig is. De sensoren registreren de activiteiten van de bewoner en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De sensoren signaleren veranderingen zoals verminderde hygiëne, de frequentie van toiletbezoek of het slaappatroon en geven dit via e-mail of sms door. Veranderingen als nachtelijk dwalen buitenhuis of het vermoeden van een val kan het systeem ook doorgeven.

Het systeem is niet geschikt voor alarmering bij acute noodsituaties. Een computerprogramma interpreteert de gegevens en via een persoonlijke website kan een mantelzorger, zorgmedewerker of casemanager de informatie inzien. Leefstijlmonitoring kan vooral mensen met dementie ondersteunen om langer verantwoord thuis te blijven wonen.

Meer informatie over Leefstijlmonitoring

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanExpert
Henk Herman
Nap
Expert h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl