Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Liefdevolle zorg - Aan de slag met levensvragen van ouderen

Doet u mee aan het werkprogramma Liefdevolle zorg van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen door Vilans en Reliëf? Hierin gaan we op basis van de nieuwe Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan de slag met levensvragen van ouderen.

14-07-2016

Een schoon bed, op tijd medicijnen krijgen, hulp bij het aankleden. Dit hoort allemaal bij ‘goede zorg’. Toch vinden de meeste ouderen dit niet het belangrijkste. Zij willen vooral het gevoel hebben dat medewerkers oog en oor hebben voor hoe het écht met hen gaat. Dat medewerkers weten wat belangrijk voor hen is en wat voor hen de dag de moeite waard maakt. Ook de overheid onderschrijft dit, zo blijkt uit de .

Goed omgaan met levensvragen is helemaal niet zo eenvoudig. Dat blijkt wel uit deze korte e-learning.

Op maat

Het werkprogramma is ‘op maat’. Afhankelijk van wat in uw organisatie speelt en prioriteit heeft, vullen wij het programma samen met u aan of verdiepen we. Thema’s waar u aan kunt denken zijn:

 • Omgaan met het domein mentaal welbevinden in het leefzorgplan
 • De inzetbaarheid van geestelijke verzorging in het multidisciplinaire werken
 • Observaties op de werkvloer; hoe geven teams aandacht aan zingeving en levensvragen in de cliëntzorg, rapportage en overleg?
 • Rol van zingeving in familieparticipatie
 • Zingeving en de eigen regie van cliënten
 • Interne dialoogbijeenkomsten: werken met het meetinstrument van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen

Trainingen

De trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt tal van mogelijkheden om u te helpen levensvragen een plaats te geven in het hart van de zorg. Van open inschrijving tot 'in company', desgewenst volledig op maat. 

Leerwerktraject met andere organisaties

In het leerwerktraject Liefdevolle ouderenzorg werkt u samen met 6 tot 10 andere organisaties. U wordt begeleid door de coaches van Vilans en Reliëf. De inhoud stemmen we af op uw vragen, prioriteiten en organisatieprocessen.

 • Intake op locatie om uw uitgangssituatie te bepalen en bespreken; in hoeverre is er al aandacht voor levensvragen binnen uw organisatie?
 • 0-meting en bespreking uitkomst in interdisciplinaire dialoogsessie (ook met cliënten/mantelzorgers).
 • Advies en coaching op locatie
 • Feedback: 6 bijeenkomsten met alle deelnemers om ervaringen te delen, vragen te stellen en feedback te krijgen.
 • Training: 3 dagdelen training voor maximaal 12 personen (per organisatie).
 • Gezamenlijke ontwikkeling van ondersteunend materiaal voor alle deelnemers.
 • Ondersteuning bij de interne communicatie.

Voor wie? Interne projectleiders en innovatoren die werken aan liefdevolle ouderenzorg. U gaat binnen uw organisatie aan de slag met cliënten(raden), teams en leidinggevenden.
Wanneer? Start september 2016
Kosten: € 10.000 per organisatie

Aan de slag met levensvragen van ouderen

Advies- en implementatietrajecten op maat

Op basis van een intake en indien gewenst een onderzoek naar uw uitgangssituatie stellen we een advies- en implementatietraject op maat samen. Denk aan een gericht adviestraject over de rol van geestelijke zorg in de organisatie, teamcoaching in liefdevolle zorg op basis van praktijkobservaties of een seminar met het MT over het concretiseren van de visie op liefdevolle zorg.

Meer informatie over levensvragen van ouderen

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl