Irme de Bonth

Irme de Bonth

Maak een zinvolle analyse van onvrijwillige zorg

Bij de zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking is het uitgangspunt dat die zorg zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvindt. Alleen soms kunnen zij niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Als zorgverlener helpt u hen dan bij die keuzes. De Wet zorg en dwang zegt dat u daarbij geen onvrijwillige zorg toepast, ténzij het niet anders kan. De handreiking Analyse Onvrijwillige zorg helpt bij het maken van een analyse.

06-07-2021

Download de handreiking

Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is om te reflecteren op en te leren van de toepassing van onvrijwillige zorg. Hoe gaat u als organisatie om met vrijheid en veiligheid? Dat betekent dat je regelmatig moet kijken welke onvrijwillige zorg wordt ingezet binnen de organisatie, hoe deze wordt toegepast, of het voorkomen kan worden en of het anders of beter kan. Maar hoe pakt u dat aan? Waar te beginnen?

De handreiking Analyse Onvrijwillige zorg van Vilans helpt bij het maken van een zinvolle analyse, die bijdraagt aan een verbetering van persoonsgerichte zorg. U volgt daarbij drie duidelijk stappen:

  1. Het verzamelen van gegevens voor de analyse.
  2. Het reflecteren en leren op basis van die gegevens.
  3. Wat er verbeterd kan worden op basis van die reflectie.

Continu verbeteren

De verbeteracties die uit stap 3 komen, kunnen leiden tot het aanpassen van het organisatiebeleid op het gebied van onvrijwillige zorg, maar kunnen ook acties op het niveau van een team of de cliënt en zijn omgeving zijn. Alles wat nodig is op onvrijwillige zorg zorgvuldig toe te passen en waar mogelijk te voorkomen.

Verder verrijken en verbeteren van de analyse

Het document Analyse Onvrijwillige zorg geeft ook tips over hoe de analyse verder uitgebreid en verrijkt kan worden. Door het aanvullen van de gegevens met bijvoorbeeld de resultaten van een interne audit of door te kijken naar specifieke thema’s (zoals vallen) in relatie tot onvrijwillige zorg,

Rapportage IGJ

Hoewel de analyse in eerste instantie is bedoeld om te leren en te verbeteren binnen de eigen organisatie, kan het mogelijk als basis bieden voor de halfjaarlijkse rapportage aan de IGJ.

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl