Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Maak goede keuze voor technologie met functiewijzer

Meer vrijheid in de intramurale zorg met behulp van domotica. Dit is de ambitie van het project Leven in vrijheid, leefcirkels XL. Onze nieuwste functiewijzer helpt bij het inzetten van domotica in de langdurende zorg voor mensen met dementie.

27-02-2018

Domotica is het toepassen van elektronica ter ondersteuning van de processen in en om het wonen in de verpleeghuiszorg. Dit verhoogt de kwaliteit van de zorg en het leven van de cliënt. De functiewijzer domotica voor de intramurale zorg helpt zorgorganisaties bij het maken van een goed Programma van Eisen (PvE) voor het inzetten van domotica.

Welke technologie is nodig?

Een PvE is een opsomming van functies of voorzieningen in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het maakt vervolgens inzichtelijk welke domotica kunnen worden ingezet. Senior adviseur zorgtechnologie Johan van der Leeuw benadrukt het belang van een goed PvE: ‘Het is een eerste stap voor een zorgorganisatie om te komen tot een overwogen leverancierskeuze en om te bepalen wat deze leverancier precies moet realiseren.’

‘Ook maakt het PvE inzichtelijk wat de organisatie, locatie, cliënten en medewerkers precies nodig hebben', aldus Johan. 'Dit laatste is met name belangrijk bij organisaties waar nieuwere technologie nog niet wordt toegepast, maar domotica bijvoorbeeld beperkt blijven tot een "klassiek" systeem voor verpleegoproep.’

Leefcirkels voor meer vrijheid

Hoeveel verschil domotica kunnen uitmaken, bewijzen bijvoorbeeld Leefcirkels. Met Leefcirkels kunnen organisaties cliënten meer vrijheid bieden. De grootte van de leefcirkel kan worden afgestemd op de individuele situatie van de cliënt. Zo kunnen bij Leefcirkels XL bewoners ook buiten genieten van hun vrijheden zonder dat er een onveilige situatie ontstaat.

Update functiewijzer

Leefcirkels is een van de bewezen technologieën in de functiewijzer. De functiewijzer krijgt steeds nieuwe updates, omdat wij continu evaluatieonderzoek verrichten naar relevante ontwikkelingen. Johan: ‘Mocht een zorgorganisatie er met de functiewijzer toch zelf niet uitkomen, dan kunnen wij ondersteuning bieden. Dit doen we aan de hand van een 3-stappen-model. De eerste stap is ondersteuning bij het opstellen van een functioneel PvE en het faciliteren van een visie-discussie. De tweede stap is ondersteuning bij de leverancierskeuze. En tot slot helpen wij bij het opstellen van een businesscase voor de besluitvorming binnen de raad van bestuur. Een businesscase maakt de kosten en baten van een technologie inzichtelijk.’

Meer informatie over domotica

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl