Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

'Maatregelen na MRSA-uitbraak door medewerkers serieus toegepast'

Bij een MRSA-uitbraak moeten alle procedures direct in werking gesteld worden. Zorgaanbieder 't Dijkhuis, woonlocatie voor ouderen in Bathmen, maakte zo'n uitbraak anderhalf jaar geleden zelf mee. Directeur-bestuurder Jackie van Beek vertelt: ‘De maatregelen vroegen veel van onze medewerkers. Toch hebben zij die meteen, heel serieus toegepast en hebben ze de rust weten te bewaren. En daar ben ik echt trots op.'

06-08-2019

Van Beek in een interview aan Resistentiepreventie.nl: ‘Wij streven naar openheid en transparantie. Daarom hebben we iedereen direct geïnformeerd, ook familieleden en vrijwilligers. Het was een forse uitbraak die ze niet snel zal vergeten, elf cliënten waren erbij betrokken: ‘Een van onze bewoners op onze dementieafdeling had klachten. Op initiatief van de specialist ouderengeneeskunde hebben we vervolgens zijn pus op kweek gezet. Daaruit bleek inderdaad dat hij MRSA bij zich droeg. Volgens het protocol zijn we gaan kijken of er nog meer mensen waren besmet. Bijna alle medewerkers waren schoon, behalve één. Zij bleek een andere variant in het buitenland te hebben opgepikt.’

Doe de hygiëne-challenge

Hoe is het gesteld met de hygiëne en infectiepreventie binnen uw teams? Hygiënisch werken is van levensbelang. Maar de details worden snel vergeten. Als het druk is en uw medewerker staat alleen op de groep. Of sommige dingen zijn geen gewoonte binnen uw teams? Zoek het uit, samen met het team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten komt u erachter wat er goed gaat en wat beter kan. Doet u mee? Meer dan 600 teams zijn al aan de slag.

Uitbraakteam

Van Beek: 'Samen met medewerkers van het Deventer Ziekenhuis en zorgorganisatie Carinova hebben we direct een uitbraakteam geformeerd. Onder andere een microbioloog, specialist ouderengeneeskunde en GGD-medewerker namen hieraan deel. Ons besluit om direct open te communiceren heeft veel onzekerheid en onrust weggenomen bij cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Ook stappen mensen dan makkelijker op je af als ze nog vragen hebben. We hebben niet alleen gecommuniceerd wat er aan de hand was, maar ook wanneer de uitslagen bekend waren en wat de vervolgstappen zouden zijn. Daarnaast hebben we GGD-folders verspreid met informatie aan cliënten en medewerkers.’

Het besluit om direct open te communiceren heeft veel onzekerheid en onrust weggenomen.

Maatregelen

’t Dijkhuis heeft direct alle procedures voor een MRSA-uitbraak in werking gesteld. Van Beek: ‘Dit hebben we steeds in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde en de microbioloog gedaan en met Hygiëne Consult Nederland. De isolerende, beschermende en desinfectiemaatregelen vroegen veel van onze medewerkers. Toch hebben zij dat meteen, heel serieus toegepast en hebben ze de rust weten te bewaren. En daar ben ik als directeur echt trots op. Ook hebben we ons enorm gesteund gevoeld door het Deventer Ziekenhuis, Hygiëne Consult Nederland en de GGD. Binnen een maand hadden we het onder controle.’

Onze medewerkers hebben de verregaande maatregelen meteen en heel serieus toegepast.

Ingrijpende gevolgen

Als directeur vond Van Beek het toch wel heel ingrijpend om mee te maken. ‘Zo’n uitbraak vereist vaak de inzet van antibiotica bij een toch al kwetsbare doelgroep. Bij ons zijn twee bewoners overleden, mogelijk ten gevolge van de antibiotica, maar helemaal zeker is dat niet. Het antibioticavraagstuk heb ik ingebracht in het regionaal bestuurdersoverleg. Hoe gaan we hier voortaan mee om? Ik ben niet voor of tegen antibiotica, maar vind het vooral belangrijk dat je met elkaar een zo goed mogelijk afgewogen beslissing neemt. Dat iedereen weet wat de gevolgen kunnen zijn. Want het zou je eigen vader of moeder maar zijn.’

In het regionaal bestuurdersoverleg behandelen we het antibioticavraagstuk. Hoe gaan we hier voortaan mee om?

Alerter op hygiëne

De uitbraak heeft er ook voor gezorgd dat ’t Dijkhuis nog alerter is geworden op hygiëne. ‘Van de zomer hebben we een inspectiebezoek gehad. Al onze maatregelen heeft de inspectie als zeer positief beoordeeld, vooral de teaminspanningen. We hebben bijvoorbeeld een aantal klinische lessen verzorgd. Wat verder goed werkt, is om gebruik te maken van materialen die heel dicht bij medewerkers staan. Je moet het niet te ingewikkeld maken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van kaartjes met 5 hygiëneregels bij het handen wassen. Die hebben we bij de wc en bij iedere kraan geplakt. Zo kan niemand daar omheen.’ Bekijk de instructievideo handen wassen:

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Het landelijk programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen creëert bewustzijn voor het voorkomen van een uitbraak en voor resistentiepreventie. Speciaal voor dit programma is een online leeromgeving ‘Hygiënisch werken’ ontwikkeld. In vier leerroutes leren teams alles wat ze moeten weten over persoonlijke hygiëne, handhygiëne, een hygiënische werkomgeving, het doorbreken van oude gewoontes en het geven van feedback. De nadruk ligt steeds op sámen leren. Elke leerroute bestaat uit opdrachten, instrumenten en hulpmiddelen. Slimme techniek zorgt voor een leerroute op maat. Zo leer je steeds de juiste dingen en bepaal je zelf het tempo zodat het goed is in te passen in het dagelijkse werk.

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl