Henk Nies

Henk Nies

Maatschappelijke betekenis van governance in zorg

Het boek 'Zorg voor toezicht' is uitgebracht. Het boek gaat over de maatschappelijke betekenis van governance en toezicht in de zorg. ‘Zorg voor toezicht’ is samengesteld door Henk den Uijl en Ton van Zonneveld (NVTZ).

07-12-2015

Boek Zorg voor toezicht

39 auteurs uit de wetenschap en praktijk schreven mee aan ‘Zorg voor toezicht’. Zij belichten de thema’s governance en toezicht in de zorg vanuit verschillende kanten. Hierdoor geeft deze bundel een goed overzicht van het governancedebat in de zorg.

Innovatie in governance

Vilans-bestuurder Henk Nies en Vilans-programmaleider Mirella Minkman schreven het hoofdstuk Innovatie in governance. Eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving. 

Zij gaan in op governance in gedecentraliseerde stelsels in transitie. Stelsels waarin participatie voorop staat, die domein overstijgend zijn, complex zijn en veel stakeholders hebben. Bij de governance van deze transitie is er grote vraag naar eigenaarschap. Bij wie moet de eigenaarschap van zorg en ondersteuning eigenlijk belegd zijn? Het antwoord deze vraag en meer informatie over dit onderwerp leest u in het hoofdstuk van Henk Nies en Mirella Minkman.

Interessant voor raden van toezicht

Het boek biedt raden van toezicht aanzet tot reflectie over het eigen functioneren en geeft de toegevoegde waarde en de maatschappelijk betekenis van toezicht weer. U kunt het boek ‘Zorg voor toezicht’ kopen voor € 29,50 (voor leden en niet-leden) via Managementboek of Bol.

Meer informatie over governance

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl