Barbara de Groen

Barbara de Groen

Marc Berg over Triple Aim: ‘Zonder risico geen gezondheidswinst’

'De Triple Aim-doelen zullen alleen gehaald worden als zorgaanbieders zelf ook financieel risico lopen. Als er geen risico is op verlies, zie je weinig gedragsverandering bij zorgaanbieders.’ Dit zei expert Marc Berg op het congres (Gezondheids)werk in uitvoering op 15 november 2017. Wij organiseerden deze bijeenkomst die in het teken stond van de Triple Aim-methode voor betere zorg.

17-11-2017

Zorgsilo's zijn het probleem

Volgens Berg is Nederland weliswaar goed bezig met het invoeren van waardegedreven zorg, maar wordt veel vooruitgang bemoeilijkt door de schotten tussen zorgdomeinen. ‘Heel veel ellende wordt veroorzaakt door die aparte zorgsilo’s. Het is de reden waarom bijvoorbeeld substitutie tussen huisartsen en ziekenhuizen niet van de grond komt.’

Hogere kwaliteit van zorg en minder kosten

Marc Berg, partner van McKinsey Verenigde Staten, is een internationaal erkende expert in de theorie en praktijk van Triple Aim en Value Based Health Care (VBHC). Dit zijn innovatieve benaderingen in de zorg, waarbij door persoonsgerichte en waardegedreven zorg en meer aandacht voor preventie, kosten worden bespaard en de zorgkwaliteit omhoog gaat.

Skin in the game

Berg is optimistisch dat ondanks het verkokerde zorgstelsel projecten voor Triple Aim en populatiegerichte bekostiging tot stand kunnen komen. ‘Daarvoor zijn geen grote wetswijzigingen nodig maar goede afspraken tussen de verschillende domeinen. Wat ik wel wil meegeven is dat als er geen enkel risico is op verlies, je geen gedragsverandering ziet bij partijen. Deelnemende zorgaanbieders moeten altijd skin in the game hebben, zoals de Amerikanen dat zeggen.’

Bekijk het volledige verslag '(Gezondheids)werk in uitvoering'

Triple Aim-beweging groeit

Tijdens de bijeenkomst in Amersfoort bespraken we de resultaten van 9 proeftuinen van Triple Aim en populatiemanagement. Deze gingen in 2013 van start onder de noemer ‘Betere zorg met minder kosten’. Inmiddels zijn er buiten de proeftuinen meer initiatieven ontstaan rondom Triple Aim en populatiemanagement. Sommigen nog pril, anderen hebben al ervaring opgedaan. Deze initiatieven laten zien dat er een beweging in Nederland gaande is richting Triple Aim.

Meer informatie over Triple Aim

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl