Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Meedoen aan leernetwerk zorgt dat kennis écht landt

‘Je wil niet alleen kennis in een boekje hebben, maar ook dat deze echt wordt gebruikt,’ zeggen Johanna Haanstra, voorzitter programmacommissie, en Linda Gerth, programmanager van Gewoon Bijzonder bij ZonMw. Zij vertellen waarom het programma zo belangrijk is.

09-08-2019

Het doel van Gewoon Bijzonder is het realiseren van betere zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Dit gebeurt onder andere door de viziertrajecten, waarvan het Kennisplein Gehandicaptensector de uitvoerder is. Vilans is betrokken als coördinator van het kennisplein.

Doe ook mee aan het leernetwerk ‘LVB in het vizier’

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking  en problematisch middelengebruik? Een aan begeleiding over hoe beschikbare kennis ook echt wordt toegepast? Bent u werkzaam in de gehandicaptenzorg en werkt u samen met de verslavingszorg? Of heeft u die intentie? Meld uw zorgorganisatie dan aan voor het leernetwerk ‘LVB in het vizier’. Dit is onderdeel van van het viziertraject.

Werken aan inclusie

Haanstra: ‘Het VN-verdrag handicap ging op 14 juli 2016 in werking in Nederland. Hier staat bijvoorbeeld in dat mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving. Dat is best nog wel een opgave en vraagt ook wat van goede zorg en ondersteuning. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je onderzoek nodig en instrumenten die zorgprofessionals en ouders van mensen met een beperking kunnen gebruiken. Het programma Gewoon Bijzonder voorziet daarin.’

Opzet van samenwerkingsverbanden

Gerth: ‘We zijn nu al 4 jaar onderweg. Een aantal grote onderzoeken zit nu in de derde fase en gaat binnenkort resultaten opleveren. Met deze onderzoeken hebben we ook gewerkt aan het opbouwen van een kennisinfrastructuur. Dit is een structuur die zorgt voor continue interactie tussen belangrijke partijen in het veld zodat kennis blijvend wordt ontwikkeld. De eerste 12 projecten zijn daarvoor gehonoreerd. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en zorginstellingen.’ Haanstra: ‘Het is belangrijk dat deze samenwerking er is. Want je wil niet alleen dat kennis in een boekje staat, maar ook dat het echt wordt gebruikt’. 

Bundelen van kennis

Dit geldt ook voor de viziertrajecten van Gewoon Bijzonder. Haanstra: ‘Voor de specifieke doelgroepen waar deze trajecten zich op richten, was al veel kennis aanwezig. Maar deze kennis was erg verspreid, waardoor die lastig vindbaar was voor zorgprofessionals. Met de viziertrajecten wordt kennis rondom een specifieke doelgroep gebundeld. Hierdoor maken we het meer toegankelijk voor zorgprofessionals die dagelijks met deze doelgroep werken.'

Kennis was erg verspreid, waardoor die lastig vindbaar was voor zorgprofessionals.

Kennis implementeren met leernetwerk

Gerth: ‘Kennis is verder niet alleen evidencebased, maar zit ook in de hoofden van mensen op de werkvloer. Die twee soorten kennis bij elkaar brengen: daar heeft het Kennisplein een belangrijke rol in bij de viziertrajecten. Voor elke specifieke doelgroep is er een leidraad ontwikkeld voor het bijbehorende viziertraject. Zo’n leidraad wordt op het Kennisplein Gehandicaptensector steeds weer geüpdatet. Zorgorganisaties kunnen aan de slag met de kennis uit een leidraad, via een leernetwerk dat door het Kennisplein Gehandicaptensector wordt ondersteund.’

Uitwisseling tussen verslavings- en gehandicaptenzorg

Een van de viziertrajecten richt zich bijvoorbeeld op mensen met een licht verstandelijke beperking bij wie ook sprake is van problematisch middelengebruik. Het leernetwerk voor deze groep gaat binnenkort van start. Gerth: ‘Het is belangrijk dat de gehandicaptensector en de verslavingszorg meer met elkaar gaan afstemmen. Iemand met een verstandelijke beperking en een verslaving, heeft een andere vorm van ondersteuning nodig. De uitwisseling tussen beide sectoren is essentieel om een goed behandelaanbod te creëren.’

Het is belangrijk dat de gehandicaptensector en de verslavingszorg meer met elkaar gaan afstemmen.

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl