Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

📻 Meedoen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend

Het VN-verdrag Handicap is nu vijf jaar van kracht. Maar de strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden. Vilans-adviseur Inge Redeker vertelt erover in een radio-uitzending van Omroep Wetering.

26-07-2021

Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet vijf jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Luisteren naar een omroepbericht op het station, over een drempel stappen, een brief van de gemeente begrijpen of naar het toilet gaan. Doodgewone dagelijkse dingen die veel problemen kunnen opleveren voor mensen met een beperking. Redeker: ‘Als Vilans hebben we in de afgelopen vijf jaar ons best gedaan verandering teweeg te brengen. Zo geven we zorgorganisaties informatie over hoe ze kunnen werken aan meer inclusie. We vragen aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen. En informeren gemeenten en individuele zorgprofessionals hoe zij inclusiever kunnen werken.’

Fysieke toegankelijkheid

‘We zijn er nog lang niet maar gelukkig is er in de afgelopen vijf jaar wel wat veranderd. Mensen begrijpen waar toegankelijkheid over gaat, en ook dat het niet alleen over fysieke toegankelijkheid gaat maar ook over toegankelijke teksten of toegankelijke websites. Het is ook goed dat er steeds meer festivals toegankelijk zijn.’

Onderwijs en arbeidsmarkt

‘De komende jaren zullen we nog verdere stappen moeten nemen op terreinen zoals onderwijs en arbeidsmarkt. Hier hebben mensen met een beperking echt nog niet dezelfde kansen en rechten als andere Nederlanders. Ook in de langdurende zorg kan er meer aandacht zijn voor de positie van mensen met een beperking. Daar valt nog veel te doen’, concludeert Redeker.

Beluister de volledige uitzending:

Vilans · Meedoen in samenleving voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl