Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

‘Meer aandacht nodig voor mantelzorgers bij tweede coronagolf

‘Houd bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening met het belang en de specifieke situatie van mantelzorgers.’ Met dit advies komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP onderzocht de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor mantelzorgers.

21-07-2020

Download de publicatie

Zo’n vier miljoen Nederlanders leveren mantelzorg. Ruim 60% van de mantelzorgers helpt iemand die zelfstandig woont. Voor een deel van deze groep nam de zorg waarschijnlijk toe, bijvoorbeeld omdat er minder formele zorg beschikbaar was of omdat de hulpbehoevende de formele zorg afhield uit angst voor besmetting. Ook omdat verhuizingen naar zorginstellingen werden uitgesteld in verband met besmettingsangst of vanwege afkeer van de strenge bezoekersregelingen zijn mantelzorgers waarschijnlijk intensiever gaan helpen. 

Er is ook een groep die minder is gaan helpen, omdat hun is geadviseerd terughoudend te zijn in het contact met de kwetsbare mensen.

Zware belasting

Een op de vijf mantelzorgers helpt een huisgenoot, vaak een partner of een volwassen kind. Ongeveer een kwart van hen voelde zich vóór de coronacrisis al ernstig belast. Het is aannemelijk dat door het wegvallen van de reguliere zorg, dagopvang en dagbesteding een groter beroep is gedaan op deze groep helpers. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger. Een mantelzorger die zich ernstig belast voelt, loopt een verhoogd risico op het verliezen van zijn of haar geduld.

Impact bezoekverbod

Een andere groep mantelzorgers zorgt voor een naaste die in een zorginstelling woont, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen of het bieden van gezelschap. Door de strenge coronamaatregelen was het niet mogelijk deze naasten te bezoeken en dat had impact en leidde tot zorgen bij mantelzorgers over de bewoner van de zorginstelling.

Rekening houden met mantelzorger

Als bij een tweede golf bijvoorbeeld de thuiszorg of dagbesteding wordt afgeschaald of stopgezet neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers (weer) toe. Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding bij een nieuwe golf. Of bij het aanscherpen van bezoekregelingen bij verpleeghuizen of het inrichten van een veilige werkomgeving voor mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat mantelzorgers ook in de toekomst hun belangrijke werk kunnen voortzetten.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl