Else Stapersma

Else Stapersma

Meerderheid dementienetwerken tevreden over zorgprogramma dementie

12 dementienetwerken zijn afgelopen jaren aan de slag gegaan met een zorgprogramma dementie. Zij hebben de zorgstandaard dementie vertaald in een eigen programma dat hen op een praktische manier helpt om zorg van goede kwaliteit te leveren. Dit voor mensen met dementie en hun naasten. Tijd voor een tussenstand, wat heeft dit de netwerken tot nu toe opgeleverd?

16-06-2015

Anne-Marie Bruijs (Alzheimer Nederland), Mijke Nouwen (zorgverzekeraar CZ) en Bas Schepers (Vilans) bekeken de huidige status. Hiervoor werden deelnemende dementienetwerken geïnterviewd om te horen wat het hen oplevert en waar zij tegenaan lopen. 

De kwaliteit van zorg bewaken

De meerderheid geeft aan positief te zijn over het zorgprogramma dementie en raden andere dementienetwerken aan hier ook mee aan de slag te gaan. Als belangrijkste argument geven de ketenregisseurs aan dat de sterke betrokkenheid van de partijen de onderlinge samenwerking heeft bevorderd.

Ook geeft het zorgprogramma dementie een duidelijk beeld van de punten die goed en minder goed gaan in de keten. “Het geeft een goed kader om de kwaliteit van zorg met elkaar te bewaken en het helpt ook naar je stakeholders aan te geven wat je als keten te bieden hebt.”

Meerderheid dementienetwerken tevreden over zorgprogramma dementie

Een geïntegreerde aanpak

2 ketens gaan zelfs een stap verder hierin. Zij integreren het plan op de website van het netwerk. Hierdoor kunnen alle partijen gemakkelijk de informatie en afspraken terugvinden. Een ketenregisseur legt uit: “Wij wilden iets concreets opleveren en niet iets voor in de la. Door het te combineren met onze website maken alle partijen er dagelijks gebruik van.”

Bezuinigingen vragen om extra inspanning

Sommige netwerken lopen ook tegen problemen aan. Zij zeggen hinder te ondervinden van de veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Hierdoor is de betrokkenheid afgenomen. Verantwoordelijkheden voor bepaalde zorgtaken zijn verschoven met veelal budgetkortingen waardoor het animo om mee te blijven doen afneemt. Dit vraagt extra inspanningen om de verbinding met elkaar te houden.

Het inventarisatieformulier als eerste stap

Bas Schepers benoemt als sterke punten van dit traject de gezamenlijke kick-off en de nulmeting via het inventarisatieformulier en het verbeterplan. “Het traject is door ons projectmatig ondersteund bij de 12 netwerken. Dit willen we graag voortzetten. We willen immers de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten borgen voor de toekomst.”

Meer informatie over het zorgprogramma dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl