Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

‘Met de Vilans KICK-protocollen kun je studenten makkelijker loslaten’

Sinds een aantal jaren maakt Fontys Hogescholen gebruik van de Vilans KICK-protocollen. Ine de Brouwer is docent verpleegkundig practicum bij de opleiding Hbo-v en deelt haar ervaringen: ‘Voor een docent is het fijn om een handvat te hebben waar je aan kunt refereren.’

15-01-2020

De Brouwer: ‘Mijn collega-docenten hebben allemaal in verschillende sectoren gewerkt. Daardoor hebben we allemaal onze unieke vakkennis en dus ook zo onze eigen manieren om zorghandelingen uit te voeren. Ook al is er natuurlijk niet één goede manier, voor studenten werkte dit evengoed erg verwarrend. Wij hanteren de Vilans KICK-protocollen omdat dit tot meer consistentie in de uitleg en het aanleren van handelingen leidt.’ 

Behoefte aan duidelijkheid

‘Voor studenten is het namelijk moeilijk om te bedenken waarom het bij de ene docent zus gaat en bij de ander zo. Omdat wij als docenten praktijkkennis hebben, kunnen wij het nog wel beredeneren. Je hebt duidelijk voor ogen dat je van een protocol afwijkt en waarom. Maar voor een student is dat lastig te begrijpen als je geen praktijkkennis en patiënten op je vizier hebt. Die willen graag duidelijk en gestructureerd geïnstrueerd worden.’  

Je hebt duidelijk voor ogen dat je van een protocol afwijkt en waarom.

Oefenen met observatielijst

‘Ik vind de protocollen verder een fijn hulpmiddel waar studenten lessen mee kunnen voorbereiden. Nu kan ik hun vragen om het protocol 'katheteriseren' op te zoeken in de databank en het bijbehorende filmpje te bekijken. Zo weet ik zeker dat ze allemaal uitgaan van dezelfde informatie. Voor het daadwerkelijk oefenen van de handeling kunnen ze de observatielijst erbij pakken. Dat biedt voldoende houvast, waardoor ik ze makkelijker kan loslaten.’ 

Internet niet altijd even betrouwbaar 

Een andere factor voor Fontys is de betrouwbaarheid van de KICK-protocollen. ‘Je kunt natuurlijk ook tegen studenten zeggen: 'Ga zelf maar op zoek hoe je een katheter in moet brengen.' Maar het is natuurlijk de vraag in hoeverre de informatie die ze op internet vinden betrouwbaar is. Daarnaast is het natuurlijk ook voor patiënten fijn als afgestudeerde studenten zorghandelingen op dezelfde manier uitvoeren. Met de KICK-protocollen weet je dan bovendien zeker dat het op een veilige manier gebeurt.’

Het is fijn als iedereen zorghandelingen op dezelfde manier uitvoert.

Zoeken is soms nog lastig

‘We hebben wel aangegeven dat het soms nog lastig zoeken is in de databank. Als we iets intypen is dat niet altijd even goed vindbaar. Vilans heeft ons daarvoor tips gegeven. Zo is het belangrijk om er altijd een werkwoord voor te zetten. Dus niet: 'katheter', maar 'inbrengen katheter'. Voor studenten is dat best even wennen omdat Google nou eenmaal anders werkt. Wat wel helpt is het instructiefilmpje tonen in de klas en in de eerste les op een scherm laten zien hoe het werkt. Zo raken ze er vertrouwd mee.’ 

Terug naar de basis 

‘Voor docenten zelf is het gebruik van de Vilans KICK-protocollen tot slot ook waardevol. Door opgedane praktijkkennis denk je als docent het al snel wel te weten. Terwijl inzichten veranderen en protocollen daarmee ook. Je moet echt terug naar de basis die je in de praktijk toch ook weer een beetje verleert. Als je het studenten zo goed mogelijk wil aanleren, dan moet je de kennis zelf ook scherp op het netvlies hebben.’

Meer informatie? Neem contact op met:

ElenaAdviseur
Elena
Jager
Adviseur e.jager@vilans.nl 06 22 81 04 35
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl