Dirk Lukkien

Dirk Lukkien

Miljoenen voor Artificial Intelligence in langdurige zorg

De komende 7 jaar moet er in Nederland in totaal 2 miljard euro geïnvesteerd worden in Artificial Intelligence (AI). Eén van de toepassingsgebieden is de gezondheidszorg. Dat staat in het ‘Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op 8 oktober presenteerde.

14-10-2019

In het kader van dit actieplan, werd vorige week ook de Nederlandse AI Coalitie gestart, een nationaal kennis- en innovatienetwerk waar ruim 65 partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich hebben aangesloten. Deze publiek-private samenwerking vormt met de strategie de basis voor de Nederlandse aanpak van AI.

Download het actieplan

Concrete toepassingen

Het kabinet investeert jaarlijks al tientallen miljoenen euro's in AI. In 2019 gaat het om 64 miljoen euro. Het is de ambitie om dit publieke deel te verdubbelen om zo samen met bedrijven en kennisinstellingen deze technologie te ontwikkelen tot concrete toepassingen. De zorgsector is een belangrijk onderdeel van de plannen. Daarom komt het ministerie van VWS eind 2019 met een nieuwe Kamerbrief over AI en Big Data in de Zorg. VWS ontwikkelt bovendien een Wegwijzer AI voor het veld om partijen op weg te helpen. 

AI in Europa en Nederland

Vilans-onderzoeker Dirk Lukkien zegt over de kabinetsplannen: ‘Artificial Intelligence biedt enorme kansen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en wordt gezien als een motor van toekomstige economische groei. Nederland (en de rest van Europa) lopen echter sterk achter met de ontwikkeling en toepassing van ‘eigen’ AI. Dat wordt gezien als een urgent probleem, omdat hierdoor een grote afhankelijkheid ontstaat van de VS en China, de koplopers op dit gebied. Dat is ook de toon in het strategische actieplan.'

Artificial Intelligence wordt gezien als een motor van toekomstige economische groei.
 

'AI biedt veel kansen voor de zorg' 

Lukkien: 'AI is een parapluterm voor producten, services en systemen die zich gedragen op een manier die we als ‘slim’ zouden aanmerken. AI-gedreven systemen kunnen puur op software gebaseerd zijn (zoals zoekmachines), maar AI kan ook worden geïntegreerd in hardware, zoals robots, auto’s, drones of smartwatches. AI-algoritmen ondersteunen ons (vaak ongemerkt) al bij allerlei programma’s en services die we in ons dagelijks leven gebruiken, zoals social media, navigatie, zoeken op het web. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling ook steeds meer kansen in sectoren als de zorg. AI kan bijvoorbeeld bijdragen aan het beter herkennen en voorspellen van aandoeningen en de zorgvraag van cliënten en zo ondersteunen bij de besluitvorming door zorgprofessionals. Een van de smaakmakers hierin is het door Radboudumc in september geopende AI-lab voor de zorg, een gezondheidslab rond toepassing van AI voor de gezondheidszorg.’

AI kan bijdragen aan het beter herkennen en voorspellen van aandoeningen.

AI voor de langdurige zorg

Vorige week vond in Zaandam ook de World AI Summit plaats, met vele presentaties en workshops van partijen uit de wetenschap, industrie en overheden die zich wereldwijd met AI bezighouden. Op de summit was er opvallend veel aandacht voor ethiek. Ook staatssecretaris Mona Keijzer was aanwezig en tijdens een paneldiscussie over de nationale AI-strategie stelde zij dat ethiek misschien wel de belangrijkste kwestie is als het gaat om AI. De inzet van AI is alleen zinvol en veilig als mensen het kunnen vertrouwen. Zij pleitte er dan ook voor dat Nederland samen met Europa het voortouw neemt in het creëren van vertrouwenswaardige AI.

Maatschappelijke uitdagingen

Tijdens de World AI Summit werd ook de Kickstart AI aangekondigd, waarin Ahold Delhaize, ING, KLM, NS en Philips de krachten bundelen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals ook de zorg. Lukkien: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat AI tot grote veranderingen en verbeteringen gaat leiden in de zorg. De tijd zal moeten leren op welke manier AI een rol inneemt binnen de zorg, maar partijen binnen de sector kunnen en moeten ook de krachten bundelen om te zorgen dat AI op een zinvolle en verantwoorde manier wordt toegepast. Wie voert daarin de regie? Vilans zal zich in ieder geval richten op het informeren over de ontwikkelingen, onderzoek- en implementatieprojecten en toepassingen van AI voor de langdurige zorg. Wij ondersteunen de sector graag bij het nadenken over en kiezen van een zinvolle en verantwoorde richting voor AI. Bent u bezig met AI in de langdurende zorg? Dan horen wij graag meer over uw initiatief.’

Artikelenreeks 'Datagedreven zorg'

In de artikelenreeks over het overkoepelend thema Datagedreven zorg beschrijven wij dit najaar welke rol data speelt in de langdurige zorg. In de artikelenreeks volgt binnenkort ook een artikel over AI in de langdurige zorg. Voor nu raden wij iedereen alvast aan om de Nationale AI Cursus te volgen. Dit is een basiscursus die geen technische kennis vereist en waarmee u op een leuke manier veel te weten komt over de rol van AI in de zorg en maatschappij.

Meer informatie? Neem contact op met:

DirkSenior onderzoeker
Dirk
Lukkien
Senior onderzoeker d.lukkien@vilans.nl 06 12 41 65 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl