Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Minder hoge uitstroom door meer aandacht voor werkplezier

Zorgorganisaties slagen er steeds beter in om nieuw personeel te werven. Het lukt ze echter niet om deze nieuwe medewerkers te behouden. Binnen twee jaar is bijna de helft van de nieuwe zorgmedewerkers alweer weg. Dat concludeert de adviescommissie ‘Werken in de Zorg’ onder leiding van Doekle Terpstra. Hoe kunnen we deze hoge uitstroom een halt toeroepen? Meer aandacht voor werkgeluk helpt.

15-01-2020

De instroom van nieuwe zorgmedewerkers verloopt goed. In het eerste kwartaal van 2019 kozen zo’n 150.000 mensen voor een baan in de zorg. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Oók een hoge uitstroom

Aan de instroom ligt het dus niet. De uitstroom is het grote probleem. Ieder jaar verlaten ongeveer 110.000 mensen de zorgsector. Terpstra vergelijkt de situatie dan ook met een vergiet. Oftewel: de zorgsector slaagt er niet in de aanwas van nieuwe mensen vast te houden.

Download de rapportage

Millennials willen perspectief

Verlaten veel mensen de sector omdat de salarissen te laag zijn? Of is de uitstroom te verklaren door de hoge werkdruk? Het lijkt aannemelijk, maar volgens de commissie zijn dat niet de belangrijkste redenen. Volgens de commissie ontbreekt het de sector vooral aan een gebrek aan loopbaanperspectief en goed werkgeverschap. ‘Millennials (twintigers en dertigers) zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en daar is de zorg onvoldoende op ingesteld’, zegt Doekle Terpstra.

Meer vaste contracten

Minister Hugo de Jonge is het met de commissie eens dat het aankomt op ‘goed werkgeverschap’. De minister denkt daarbij aan meer vaste contacten, meer steun en begeleiding op de werkvloer en het terugdringen van administratieve lasten.

Aandacht voor werkgeluk

Naast het aanbieden van vaste contracten en het terugdringen van administratieve taken is aandacht voor werkgeluk een belangrijk speerpunt voor zorgorganisaties. Hoe organisaties hiermee aan de slag kunnen gaan is verschillend. Er bestaat geen blauwdruk voor. Toch zijn er vier elementen die van invloed zijn op het ervaren van meer plezier in het werk.

  1. Zingeving
  2. Autonomie
  3. Sociale cohesie
  4. Meesterschap 

Een aantal zorgorganisaties vroeg ons om de kwaliteit van het werk en het werkplezier onder de loep te nemen. Wat opviel was dat medewerkers zélf de meeste invloed hebben op de mate waarin ze werkgeluk ervaren. Kortom: als ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen, krijgen ze meer voor elkaar.

Wat kan de organisatie doen?

Ligt het vraagstuk van meer werkplezier dan alleen bij de medewerker? Nee, ook de organisatie heeft veel invloed op het werkgeluk. Uit onze inventarisatie bleek dat zorgmedewerkers het liefst werken bij een organisatie die de cliënten en persoonsgericht werken centraal stelt. En een persoonsgerichte aanpak heeft richting de medewerkers waarbij de behoeften van het individu gezien en gehoord worden. 

Organisatiebuddy's

Bij zorgorganisatie Vilente begonnen in september 2019 de eerste twee organisatiebuddy’s. Zij zetten zich in om nieuwe collega’s een goede start te geven en zorgen voor de sociale en praktische opvang van nieuwe medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk meer voorbeelden over het verbeteren van duurzame inzetbaarheid in deze kennisbundel die verscheen naar aanleiding van onze zogenoemde Frisse Blik-sessie. Op 6 november 2019 kwamen zorgbestuurders bijeen bij Vilans om te bespreken hoe ze het hoofd kunnen bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl