Else Stapersma

Else Stapersma

Minder registratielasten: het kan!

Kijk kritisch naar registraties, benut kwaliteitsregistraties om de zorg voor de cliënt te verbeteren en schaf onnodige registraties af in organisaties. Dat zijn 3 van de aanbevelingen voor het verminderen van registratielasten in de zorg. Wij hebben daarvoor verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

20-11-2017

Toolkit minder papier meer tijd voor zorg 8000 keer gedownload

Else Stapersma, senior adviseur, werkte als fysiotherapeut en als kwaliteitsmedewerker in de VVT-sector. ‘We hebben de hulpmiddelen samen met zorgmedewerkers en partijen als V&VN en Actiz ontwikkeld,' vertelt zij. ‘De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt teams  (onnodige) registraties in kaart te brengen, het gesprek te voeren over nut en noodzaak van de registratie en leert teams verantwoord op te ruimen of anders te organiseren. De toolkit wordt door verschillende organisaties gebruikt. Het is al meer dan 8000 keer gedownload.’

Inzicht verplichte registraties vermindert registratielasten

We organiseren ook regelmatig bijeenkomsten waarbij teams zelf aan de slag gaan met de toolkit en binnen hun organisaties te verspreiden. Else Stapersma: ‘Daarnaast geven we inzicht in de oorsprong van de registraties, bijvoorbeeld met het overzicht van wettelijke verplichte registraties voor de ouderenzorg. Als toevoeging ontwikkelen we nu een factsheet waarin we de herkomst en het doel van bepaalde registraties in de wijkverpleging achterhalen.'

'Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer,' is een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. 'De tool 'Weet wat je meet' ontwikkelden we samen met V&VN. Het helpt zorgteams wél iets te doen met metingen en registraties en hiermee de zorg voor de cliënt te verbeteren.'

Actiedag tegen onnodige administratie

Op maandag 20 november houdt beroepsvereniging V&VN een actiedag om aandacht te vragen voor de administratiedruk bij verpleegkundigen en verzorgenden die de spuigaten uitloopt. De vereniging roept alle verzorgenden op die dag geen onnodige administratie te doen.

Meer over minder registratielast

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl