Rinske Boomstra

Rinske Boomstra

Minister Hugo de Jonge spreekt over einde van het leven

Een gesprek over het einde van het leven is voor veel mensen een taboe. Minister Hugo de Jonge van VWS sprak 16 augustus juist over dit onderwerp met de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’. ‘Het is nooit te vroeg om over de laatste levensfase te praten.’

20-08-2018

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ stimuleert mensen om meer ruimte en aandacht te geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De coalitie bestaat uit acht maatschappelijke organisaties.

Handvatten

Kenniscentrum Vilans is een van de coalitieleden. Toenmalig bestuurder Annelies Versteegden: ‘Een zorgorganisatie gaf onlangs aan dat als ze een intakegesprek voeren, het vaak gaat over de feiten en zaken rondom de ziekte en beperking van de cliënt en hoe te handelen. Terwijl zo’n gesprek eigenlijk veel meer moet gaan over dat iemands vader of moeder bij een instelling komt in de laatste levensfase. Wat is belangrijk voor hem of haar? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen met elkaar? We merken dat er behoefte is aan handvatten om het gesprek hierover te voeren. Voor professionals, mensen met de zorgvraag, familie, mantelzorg en vrijwilligers. De coalitie pakt die kennisuitwisseling en -deling op.’

Kennisdeling

De minister was in overeenstemming met het feit dat we met elkaar moeten leren praten over eindigheid, de dood en hoe de (nabije) toekomst eruit zou kunnen gaan zien. ‘Omgaan met de laatste levensfase als curatieve zorg geen optie meer is, is niet eenvoudig. Wanneer en hoe breng je dit ter sprake en met wie spreek je daarover? Mede door initiatieven van de coalitie gaan patiënten, naasten, vrijwilligers en professionals vaker met elkaar in gesprek over de laatste fase in het leven. Dat geeft inzicht in elkaars drijfveren, je leert van elkaar hoe verschillend je kunt denken en reageren en oefent in respect voor ieders overtuiging. Deze uitwisseling en de bewustwording die dit teweeg brengt bij mensen die het belang gaan inzien om in gesprek te zijn over die laatste fase, voegt waarde toe aan deze periode in het leven.’

Van Betekenis tot het Einde bestaat uit Agora, Het Humanistisch Verbond, KBO-PCOB, NOOM, NPV, Reliëf, Vilans en VPTZ.

Lees meer over de laatste levensfase

Meer informatie? Neem contact op met:

RinskeSenior medewerker
Rinske
Boomstra
Senior medewerker r.boomstra@vilans.nl 06 22 86 77 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl