Else Stapersma

Else Stapersma

Minutenregistratie wijkverpleging kan worden afgeschaft

‘Een doorbraak’. Zo noemt Else Stapersma, senior adviseur bij Vilans, de wijzigingen in de regels voor wijkverpleging die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2019 doorvoert. Er komt een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde zorg. Begin augustus schreef de Volkskrant ook over de afschaffing van de minutenregistratie.

06-08-2018

‘De 5-minutenregistratie is echt een last voor wijkverpleegkundigen’, verklaart zij. ‘Zorgorganisaties kunnen nu in gesprek gaan met de zorgverzekeraar en de tijdregistratie vereenvoudigen. Dit speelt al jaren. We hebben een Factchecker ontwikkeld met dilemma’s en slimme manieren om de minutenregistratie te verlichten. In deze Factchecker staan ook praktijkvoorbeelden van Zuwe Zorg en Florencezorg. Zuwe Zorg werkt bijvoorbeeld met een handig pasjessysteem.'

Download de Factchecker

NZa: vereenvoudiging van administratie

Om de administratieve lasten in de wijkverpleging terug te dringen hebben ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland een werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt volgens het principe: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. De NZa heeft deze werkwijze overgenomen in de regelgeving (juli 2018).

Geen handmatige minutenregistratie

Met deze nieuwe werkwijze hoeven zorgmedewerkers geen handmatige minutenregistratie meer bij te houden per cliënt. In plaats daarvan vormt de planning (en het zorgplan) de basis, en deze declareren zij. Alleen wanneer de totale tijd van die dag meer dan gebruikelijk afwijkt van de planning, wordt de extra tijd toegerekend aan cliënten. Hierdoor hebben verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd voor de zorg aan hun patiënten en cliënten.

Mooie kans om administratielasten te verlichten

De nieuwe werkwijze is een mooie kans voor alle partijen om de administratielasten te verlichten, aldus de NZa. ‘Wij verwachten dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de nieuwe werkwijze actief oppakken en hier samen afspraken over maken, zodat de administratieve lasten omlaag gaan.’ Stapersma heeft nog een tip voor zorgorganisaties: ‘Als je nieuwe afspraken maakt met de zorgverzekeraar, kijk dan kritisch naar wat de eisen zijn voor zorgplan en planning, zodat niet via de achterdeur toch weer de administratielast vergroot wordt.’

Aanmelden voor de bijeenkomst 'Minder papier, meer tijd voor zorg'

Lees meer over het terugdringen van registratielasten

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl