Mirella Minkman

Mirella Minkman

Mirella Minkman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Vandaag start dr. als bijzonder hoogleraar bij TIAS (Universiteit Tilburg) op de nieuwe leerstoel Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg. De leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met TIAS. De leerstoel is ingesteld door ons en wordt gevestigd binnen het GovernanceLAB. Dit een open platform waarin wetenschappers van TIAS samenwerken met de praktijk aan onderzoek, ontwikkeling van kennis en aan de toepassing daarvan op het gebied van governance.

15-02-2016

Maatschappelijke vragen

TIAS School for Business and Society wil met de leerstoel inspelen op maatschappelijke vragen die ontstaan door ontwikkelingen in de langdurende zorg. Structurele aandacht en specifieke expertise op het gebied van organisatie en bestuur in deze sector vragen om kennisontwikkeling met een wetenschappelijke basis, zo meent de business school.

We gaan daarom samen op zoek naar innovatieve en pragmatische antwoorden die impact leveren voor organisaties, business en de samenleving nu en in de toekomst. De leerstoel slaat een brug tussen wetenschappelijke theorievorming, empirisch onderzoek, onderwijs, innovatie en praktijk.

Watch the English version of this video

Governance

Minkman heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van organisatie in de zorgketen, samenwerkingsvraagstukken en veranderprocessen die hiervoor nodig zijn. Ze legt uit welke uitdagingen het belang van de leerstoel onderstrepen: ‘De zorg zelf en onze visie op zorg zijn enorm in beweging. Om die verandering toekomstbestendig vorm te geven moet ook de van zorg anders worden ingericht.’

‘Een opgave die om innovatie vraagt, want we hebben nu eenmaal een bestaand stelsel van rollen, relaties, bestuursorganen en zorgaanbieders en dat stelsel met de onderliggende uitgangspunten is moeilijk te doorbreken. Zij handelen op basis van de vereisten en regelgeving van vandaag, die op de werkelijkheid van gisteren is geënt.’

Omslag nodig

‘De uitdaging is om huidige verandering zo vorm te geven dat we, ook in de governance, inspelen op de werkelijkheid van de cliënt of, beter de burger, in de toekomst. Dat zal zeker niet eenvoudiger worden. Onze samenleving wordt immers steeds ingewikkelder. Er moet een omslag komen waarin iedereen, van gemeente tot zorgprofessionals, het belang van de cliënt voorop durft te stellen.’

Minkman gaat haar functie als bijzonder hoogleraar combineren met haar werk als programmaleider Innovatie en Onderzoek bij Vilans.

Over TIAS

TIAS School for Business and Society is een academisch gefundeerde business school, verbonden aan Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Aan de business school zijn meer dan 100 professoren werkzaam. Velen daarvan zijn ook betrokken bij een breed scala van organisaties of instellingen uit het bedrijfsleven en diverse overheden.

Mirella Minkman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Over Mirella Minkman

Mirella Minkman volgde haar opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op met een studie Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. In 2012 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit met een onderzoek, waarvoor ze de EHMA/Karolinska Research award won, op het gebied van integrale ketenzorg.

Voordat zij Programmaleider Innovatie en Onderzoek bij Vilans werd, werkte Minkman onder andere als Programmaleider Ouderenzorg bij Vilans, leidde zij grootschalige implementatieprogramma’s als Zorg voor Beter en het Landelijk Dementie Programma en werkte ze voor het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en in het Radboudziekenhuis. Naast haar functie bij Vilans is zij onder andere toezichthouder bij Stichting Inovum en Board Editor bij het International Journal for Integrated Care. Minkman is (co-)auteur van 7 boeken op het gebied van gezondheidszorg en heeft diverse publicaties in (internationale) vakliteratuur op haar naam staan.

Meer informatie over governance

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl