Mirella Minkman

Mirella Minkman

Mirella Minkman vicevoorzitter IFIC Executive Board

Mirella Minkman volgt prof. Guus Schrijvers op in het bestuur van de International Foundation of Integrated Care (IFIC). Mirella Minkman maakt zich in haar werk als directeur Innovatie en onderzoek van Vilans en bijzonder hoogleraar innovatie van organisatie en governance van de langdurende integrale zorg, sterk voor meer integraliteit bij de inrichting en de besturing van de zorg.

15-05-2017

De International Foundation of Integrated Care (IFIC) is opgericht door Guus Schrijvers en heeft als netwerkorganisatie het doel om wereldwijd de kennisontwikkeling en –uitwisseling over integrale zorg te stimuleren en te ondersteunen. IFIC is de internationale opinieleider op het gebied van integrale zorg, die experts verbindt doormiddel van congressen, een tijdschrift, een academie en community activiteiten, onder andere in internationale ‘hubs’.

Vicevoorzitter pleit voor meer aandacht voor integraliteit bij besturing

Mirella Minkman pleit in haar werk voor meer aandacht voor integraliteit bij de inrichting en de besturing van de zorg. Op dit moment is de zorg nog langs lijnen georganiseerd, terwijl vernieuwing nodig is om juist over lijnen en domeinen heen te organiseren, en zorg te verbinden met andere domeinen dan ‘zorg’. Minder lijnen, meer integraliteit vanuit de vraag van de mens of cliënt en stimulansen voor professionals om met anderen samen te werken is noodzakelijk om de complexiteit van de huidige systemen te verminderen. Minkman onderzoekt hoe organisaties, op het niveau van besturing, kunnen veranderen in de richting van een meer integrale aanpak en werkwijze.

Mirella Minkman vicevoorzitter IFIC Executive Board

Meer over integrale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl