Jeroen Havers

Jeroen Havers

Moskeedagen: succesformule voor bereiken laaggeletterden

Onder mensen met een migrantenachtergrond is laaggeletterdheid een veelvoorkomend probleem. Voor huisartsen kan het moeilijk zijn om deze groep goed te bereiken. Het organiseren van moskeedagen kan hierin uitkomst bieden. Praktijkverpleegkundige Gonnie Vollebregt, werkzaam bij gezondheidscentrum Hoograven, en diëtiste Yvon Albers, werkzaam bij Careyn, vertellen over hun ervaringen.

18-07-2018

Albers: ‘Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen: dat komt bij ons vaak voor in de wijk. We weten dat bij het goed bereiken van deze groep een multidisciplinaire aanpak van belang is. Evenals het geven van eenduidige informatie en zorgen voor een warme overdracht tussen zorgverleners. Het is dan ook belangrijk dat je extra aandacht geeft aan de verwijzing in de vorm van een aanvullend verhaal of door even mee te lopen naar de fysiotherapeut als die toch in de praktijk zit.’

Aanpassen van leefstijl

Gezondheidscentrum Hoograven heeft dan ook flink wat ervaring opgedaan in het bereiken van deze groep. Onder andere door mee te doen aan het project ‘Laaggeletterdheid is van gewicht’. In dit project van Vilans en Pharos gaat het niet alleen om herkenning, maar ook om hoe zorgverleners in gesprek gaan met laaggeletterden en hoe ze hen informatie geven. Veel laaggeletterden kampen met overgewicht, daarom ondersteunt het gezondheidscentrum hen bij het aanpassen van hun leefstijl. Onder deze groep vallen ook mensen met een migrantenachtergrond.

Laaggeletterdheid in eerste én tweede generatie

Vollebregt: ‘Bij de eerste generatie van deze groep zien we dat veel mensen niet kunnen lezen en schrijven. Dit heeft ook een effect op de tweede generatie gehad, Die zijn vervolgens thuis minder gestimuleerd om te lezen en  te schrijven. Laaggeletterdheid komt dan ook bij hen veel voor.’

‘Deze doelgroep houdt van meten’

Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel om met de eigen gezondheid om te kunnen gaan. Maar als mensen dat niet kunnen, vraagt dat om creativiteit in benadering. De moskeedagen zijn daar een goed voorbeeld van. Een brede groep zorgverleners is dan twee dagen in de moskee, de eerste dag om waardes te meten als bloeddruk, bloedsuiker en gewicht. Vollebregt: ‘Metingen zijn voor deze groep een extra trekker. Uit gesprekken uit onze praktijk weten we dat mensen graag altijd even op de weegschaal willen staan. Dat komt omdat getallen zo fijn concreet zijn. Van getallen kun je immers direct zeggen of ze goed of slecht zijn.’

Van getallen kun je direct zeggen of ze goed of slecht zijn.

Laagdrempelig

‘Op de eerste moskeedag krijgen mensen een briefje mee waar de uitslagen op staan. Die kunnen ze meenemen naar de adviesgesprekken die ze bijvoorbeeld met een huisarts of praktijkverpleegkundige hebben. Daar wordt dan concreet ingegaan op: “Wat kun je bijvoorbeeld doen als je een hoge bloedsuiker hebt?” De moskeedagen werken goed omdat ze zo laagdrempelig zijn. Zo zijn er tolken aanwezig die vertalen in het Berbers en Arabisch.’

De moskeedagen werken goed omdat ze zo laagdrempelig zijn.

Workshops over voeding en beweging

Albers: ‘De tweede dag kunnen mensen drie workshops volgen op het gebied van voeding, diabetes en beweging. Het ochtendgedeelte is voor de vrouwen, het middaggedeelte voor de mannen. Voor de vrouwen is het overigens wel prima als er een mannelijke huisarts aanwezig is. Wat goed werkte is dat we de moskeedagen vlak voor de Ramadan hebben georganiseerd. Hierdoor konden we ook adviseren of mensen met suikerziekte nou beter wel of niet mee kunnen doen!’

Ramadan en suikerziekte

Vollebregt: ‘De moskeedagen zijn een vorm van persoonsgerichte zorg. Dit omdat we echt aansluiten bij hun belevingswereld en deze groep wat extra aandacht geven.’ Albers: ‘We respecteren hun gewoontes en spelen daar op in. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen; “Je mag niet meedoen aan de Ramadan, want je hebt suiker.” Maar dan weten we dat iemand toch stiekem mee gaat doen. Dan kun je beter je advies insteken op hoe je op z’n veilig mogelijke manier met de Ramadan mee kunt doen. Dan heb je grotere kans dat het ook wordt opgevolgd.’

We respecteren de gewoontes van de doelgroep en spelen daar op in.
 

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenSenior adviseur
Jeroen
Havers
Senior adviseur j.havers@vilans.nl 06 22 81 01 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl