Leonoor Ahrens

Leonoor Ahrens

Naar welke kennis over corona zoeken zorgprofessionals?

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op. Vilans doet er alles aan om de juiste kennis te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Dat betekent dat wij actuele en relevante informatie over corona bundelen en laagdrempelig beschikbaar maken voor zorgprofessionals in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

01-04-2020

Enorme informatiebehoefte

Lia Davelaar, directeur a.i. kennisstrategie en -management: ‘We zien dat er een enorme informatiebehoefte ontstaat door de coronacrisis. Wat betekenen alle maatregelen, hoe pas ik goede hygiëne toe, welke protocollen zijn er nodig, hoe voer ik het goede gesprek, wat betekent het voor mij nu familie en naasten hun ouder of kind niet meer kunnen bezoeken? Dat soort vragen leeft er. We zien daarbij een substantiële stijging van het aantal bezoeken bij de grootste websites, gemiddeld 40% meer in maart t.o.v. een eerdere recordmaand.'

Kennisbehoefte

Naast actuele ontwikkelingen, zoeken bezoekers van vilans.nl antwoord op vragen wat verpleeghuizen en wijkverpleging kunnen doen in geval van besmetting en hoe medewerkers zo snel mogelijk (bij) te kunnen scholen. Daarnaast worden de KICK-protocollen veel geraadpleegd, deze zijn vrij toegankelijk tijdens de coronacrisis. Zorg voor Beter heeft een coronapagina gemaakt die snel en overzichtelijk (praktische) informatie biedt. Zorgmedewerkers hebben vooral behoefte aan praktische kennis en tips over handhygiëne, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Medewerkers in de gehandicaptenzorg raadplegen Kennisplein Gehandicaptensector voor kennis over hygiëne en materialen, zoals pictogrammen die helpen in het gesprek met cliënten en tips nu de dagindeling verandert en gepaste afstand nodig is bij sociaal contact.

Van zoeken naar vinden

‘Inzicht krijgen in het zoekgedrag van zorgverleners is belangrijk. Daarmee kunnen we de informatie aan laten sluiten op wat de bezoeker wil. Daarnaast roepen we zorgverleners op hun kennis en ervaring te delen, zodat iedereen er baat bij heeft en kennis kan stromen,’ aldus Davelaar. Vilans ziet de enorme inspanningen van zorgprofessionals om in deze moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis zorg te verlenen. Zij verdienen al onze steun en waardering. Vilans draagt bij door snel en overzichtelijk relevante informatie te verspreiden in de vorm die past bij de doelgroep.

Heeft u een vraag over corona?

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de langdurige zorg. Heeft u een vraag, suggestie of idee voor ons? Stuur deze dan in via dit formulier.

Stuur uw vraag in

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl