Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Nederlanders maken relatief vaak gebruik van eHealth

Nederlanders maakten in 2018 relatief vaak gebruik van eHealth-toepassingen. Zo vroeg 22 procent van de volwassen Nederlanders online een herhaalrecept aan bij de huisarts en maakte ruim 10 procent een online afspraak. Een marginaal percentage raadpleegde de huisarts via een online videoverbinding. Dat en meer staat in een recent verschenen rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

23-04-2019

Download het rapport

De CBS-onderzoekers beschrijven in het rapport 'EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen' de opvattingen van de Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder) over eHealth en alle mogelijkheden die eHealth biedt. Zo zocht 67 procent van de personen van 12 of ouder wel eens online gezondheidsinformatie op. Dit was in 2012 nog maar 49 procent (Statline, 2018). Nederland was hiermee twee jaar geleden koploper in Europa (Euroster, 2017). Het kan hierbij gaan om informatie over ziekten of leefstijl en dit hoeft niet per se naar aanleiding van gezondheidsklachten te zijn. 

Ouderen versus jongeren

Ouderen gebruiken eHealth-toepassingen, zoals de online aanvraag van recepten, vaker dan jongeren. Dit geldt voor ouderen van 55 tot 75 jaar, onder 75-plussers is het gebruik dan weer lager. Hierbij valt niet uit te sluiten dat het hogere gebruik onder ouderen komt doordat zij, vanwege hun gezondheidssituatie, deze toepassingen vaker nodig hebben. Meer huisartscontact en een minder goede (ervaren) gezondheid verklaren deze verschillen echter niet. Medicijngebruik is in dit onderzoek alleen niet meegenomen. Jongeren zoeken naar aanleiding van klachten wel aanmerkelijk vaker gezondheidsinformatie op dan ouderen. Ouderen die de eHealth-toepassingen niet gebruiken, zijn over het algemeen minder bereid dan jongeren om deze in de toekomst te gaan gebruiken.

Verschillen tussen groepen

Naast de verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn er ook tussen andere bevolkingsgroepen verschillen gevonden. Zo maken vrouwen vaker online een afspraak met de huisarts, maar van de mensen die hier nog geen gebruik van maken, zijn mannen vaker bereid dit in de toekomst te doen dan vrouwen. Mannen willen ook vaker via internet vragen stellen over gezondheidsklachten dan vrouwen. Daarnaast zijn hoogopgeleiden vaker bereid eHealth te gebruiken dan laagopgeleiden. Dit geldt ook voor personen met een Nederlandse of westerse (migratie)achtergrond vergeleken met personen met een niet-westerse (migratie)achtergrond. 

In de praktijk

EHealth leidt tot meer eigen regie voor cliënten en tot efficiëntere zorg. Kennisorganisatie Vilans zorgt dat eHealth onderdeel wordt van het dagelijks handelen van zorgprofessionals.

Lees meer over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl