Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Nieuw: informatiepunt over corona voor zorgprofessionals én voor cliënten

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Met de start van ons nieuwe informatiepunt bundelen het ministerie van VWS, koepelorganisatie Ieder(in) en kennisorganisatie Vilans deze informatie; vanuit het perspectief van zorgprofessionals maar óók van cliënten en hun naasten.

30-10-2020

Ga direct naar het nieuwe informatiepunt

Cliëntorganisaties zoals Ieder(in) ontvangen vanuit hun achterban veel vragen. Ook bij Vilans komen vragen binnen van zorgprofessionals die behoefte hebben aan informatie voor hun cliënten. Projectleider Karlijn Kwint van Vilans licht toe: ‘Het ministerie van VWS wil aan de informatiebehoefte van mensen tegemoetkomen en heeft Vilans en verschillende cliëntenorganisaties gevraagd hiervoor samen een informatiepunt in te richten. Het nieuwe informatiepunt moet mensen uit risicogroepen helpen om antwoorden te vinden op hun vragen.’ 

Empathie

De hoop is dat het informatiepunt van toegevoegde waarde is voor de eerder genoemde doelgroepen. ‘We willen handelingsperspectief en empathie bieden’, zegt Kwint. ‘Vanuit het perspectief en belevingswereld van de doelgroep. We geven woorden aan de persoonlijke situatie van mensen, hebben begrip voor de onzekerheid waarin zij verkeren. Want als je op leeftijd bent of al lange tijd leeft met een ziekte of met een beperking kan corona een extra risico zijn.'

Misschien ben je bezorgd en wil je weten wat jij in jouw situatie het beste kunt doen.

'Misschien ben je bezorgd en wil je weten wat jij in jouw situatie het beste kunt doen. Bijvoorbeeld hoe je hulpverleners thuis veilig kunt ontvangen. Dit zijn belangrijke vragen en het is goed deze te bespreken met je arts, de thuiszorg of andere hulp. Jij bent tenslotte degene die gaat over jouw gezondheid.’

Zorgprofessionals

Naast chronisch zieken, ouderen en diens naasten, zijn zorgprofessionals ook geholpen door het informatiepunt. Kwint: ‘Op de landingspagina vinden zorgmedewerkers een eigen ingang waarin zij verwezen worden naar relevante informatie en aanvullingen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van informatie voor cliënten en naasten. Zij wijzen hun cliënten op de informatie en ‘vertalen’ deze zo nodig.’  

Naar het informatiepunt

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl