Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

Dementiezorg voor Elkaar introduceert vandaag, op Wereld Alzheimer Dag, de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Op de site vindt u informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.

21-09-2020

Bekijk de kennisdossiers

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. De nieuwe website met de kennisdossiers geeft aan hoe u dat kunt doen. De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard:

  1. Niet-pluisfase
  2. De diagnose
  3. Leven met dementie: ondersteuning
  4. Leven met dementie: zorg
  5. De stervensfase en nazorgfase

Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. 

Kennisbronnen

De verzamelde kennis is afkomstig uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw, het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en andere kennisbronnen. Inhoudelijk adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar hebben de kennisdossiers samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk. 

Dementienetwerken

Verschillende regionale dementienetwerken werken op dit moment mee aan de proefimplementatie van de Zorgstandaard Dementie 2020. Op basis daarvan verschijnt dit najaar nog een stappenplan voor introductie van de Zorgstandaard specifiek voor dementienetwerken.

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl