Sandra Dahmen

Sandra Dahmen

Nieuw revalidatieprogramma oncologie voor verpleeghuizen beschikbaar

Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan neemt de komende jaren sterk toe. Voor verpleeghuizen die hen willen begeleiden na of tijdens hun oncologische behandeling, is er nu een speciaal revalidatieprogramma geriatrische oncologie. Voor dit nieuwe programma is ook een implementatiehandleiding beschikbaar gesteld en in februari 2019 wordt hier ook een bijeenkomst voor georganiseerd.

10-12-2018

Het nieuwe specialistische revalidatieprogramma wordt al aangeboden door de verpleeghuizen Laurens in Rotterdam, Evean Oostergouw in Zaandam, Stichting Sint Jacob in Haarlem en Zuid-Kennemerland, RSZK in Veldhoven en Bladel en geriatrisch revalidatiecentrum GRMN in Driebergen en Soest. Een zorgmedewerker van Laurens vertelt: ‘Door vergrijzing, verbeterde behandelmethoden en langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare, veelal oudere, patiënten met of na kanker toe. Deze groep patiënten ervaart vaak problemen op fysiek, psychisch en sociaal vlak en in het dagelijks functioneren. Het bestaande, reguliere zorgaanbod van medisch specialistische revalidatiezorg bij oncologie is voor deze kwetsbare groep te belastend. Daarom heeft een multidisciplinaire werkgroep dit specialistische aanbod gecreëerd. We merken dat onze medewerkers en cliënten er erg veel baat bij hebben.’

Download het revalidatieprogramma

Zorgpad

Het multidisciplinaire behandelprogramma ondersteunt het zorgteam bij signalering, verwijzing en intake. De modules beschrijven informatievoorziening, fysieke training, psychosociale en spirituele begeleiding, coaching, energieverdeling en voeding. Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden, samenwerking en het multidisciplinair overleg. Om de multidisciplinaire zorg in het behandelprogramma af te stemmen is een zorgpad opgesteld. Het programma is ontwikkeld samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), met instemming van Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De bijeenkomst begin 2019 over het implementeren van het programma, wordt in samenwerking met ActiZ en Vilans georganiseerd. 

Lees meer over persoonsgerichte zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

SandraExpert
Sandra
Dahmen
Expert s.dahmen@vilans.nl 06 46 62 38 74
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl