Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Nieuw stappenplan Wet zorg en dwang gepresenteerd

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). Tijdens deze bijeenkomsten bespreken Vilans-adviseurs het geactualiseerde stappenplan voor deze nieuwe wet, dat nu te downloaden is.

09-09-2019

Download het stappenplan

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dat is het uitgangspunt van de Wzd die op 1 januari 2020 in werking treedt. Tijdens de informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers horen de bezoekers wat er gaat veranderen met de nieuwe wet en wat dit voor zorgorganisaties kan betekenen. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de wet wordt toegelicht. Daarnaast vinden er zeven workshops plaats.

Stappenplan Wet zorg en dwang

Vilans verzorgt drie van de workshops tijdens de informatiebijeenkomsten: ‘Verzet’, ‘Onvrijwillige zorg’ en ‘Het stappenplan’. In die laatste workshop wordt het stappenplan voor de Wzd besproken. De Wzd gaat uit van een getrapt zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, er alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken, en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om hierin mee te denken.

Lees ook

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl