Lotte Bergen

Lotte Bergen

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld u nu aan!

Dit jaar organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle data zijn gepland. De belangstelling is groot, de eerste 5 sessies zitten al vol, dus meld u snel aan!

16-01-2019

Aanmelden

Meer informatie over het programma en de beschikbare data vindt u op www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk. Daar kunt u zich ook aanmelden. De schrapsessies zijn bedoeld voor een multidisciplinair team van 5 tot 8 medewerkers uit de verpleeghuiszorg of wijkverpleging. Dit betekent dat verschillende disciplines mee doen, zowel zorgmedewerkers, kwaliteits-/beleidsmedewerkers als bestuurders of managers. Dit omdat u zo een gezamenlijk draagvlak creëert en meer impact bereikt in uw eigen organisatie!

Benieuwd naar ervaringen van deelnemers? Bekijk hieronder het compilatiefilmpje.

Samen werken aan minder regels

Minder regels en meer tijd voor de zorg en de cliënt. Daar werken we aan tijdens de schrapsessies ‘Regeldruk’ voor de wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Dit doen we door het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We verkennen waar regels vandaan komen, hoe u nieuwe (onnodige) regels voorkomt en hoe u processen kunt verbeteren.

Download het overzicht van verplichte registraties in de ouderenzorg

Download het overzicht van verplichte registraties in de gehandicaptenzorg

Impressie van de schrapsessie

6 teams uit verschillende zorgorganisaties deden in 2018 al mee en brachten in deze eerste schrapsessie de regeldruk in hun eigen organisatie in kaart. ‘We weten vaak niet van wie de regels komen!’ was een veelgehoord geluid. Inzicht daarin helpt om te weten welke regels echt nodig zijn en welke niet. Niet alleen buiten de organisaties worden regels opgelegd, ook uit de eigen organisaties komen veel regels en gewoontes. Daarom besteden we tijdens de schrapsessie en de bijbehorende terugkomdag zowel aandacht aan interne als aan externe regeldruk.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies zijn onderdeel van de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Lees meer over het verminderen van regeldruk

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteJunior adviseur
Lotte
Bergen
Junior adviseur l.bergen@vilans.nl 06 22 80 99 64
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl