Else Stapersma

Else Stapersma

Nieuwe versie Risicosignalering app nu gratis te downloaden

Met de app Risicoscan signaleren zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen. Door het doorlopen van een korte screening, signaleert u gezondheidsrisico’s zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.

19-06-2017

Er is een nieuwe versie van de App Risicoscan van Zorg voor Beter beschikbaar voor Android en iOS. Met de App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico's bij ouderen signaleren, zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel en vallen. De app kan in verpleeg- en verzorgingshuizen én thuiszorg gebruikt worden.

Nieuwe versie (2.0) app Risicoscan

Wat is nieuw in versie 2.0? Het is nu ook mogelijk om een mail te versturen als er geen risico's zijn geconstateerd. Voorheen was het in dat geval niet mogelijk om een mail met de resultaten als PDF te versturen. Daarnaast werkte het verzenden van de gesignaleerde risico's op bepaalde apparaten niet goed. Deze problemen zijn nu opgelost. 

Let op: verwijder eerst de oude versie en installeer de nieuwe (versie 2.0) op uw telefoon of tablet. Bij iOS werkt het automatisch updaten naar versie 2.0 niet goed. De oplossing is hier ook: verwijder de oude versie, en installeer de nieuwe versie.

De app Risicoscan is voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en voor thuiszorgmedewerkers. Risicosignalering is een belangrijk onderdeel van ouderenzorg.

Windows-versie

Sinds februari 2017 is er een versie voor Windows beschikbaar. Let op: deze werkt op Windows-apparaten 8 en 8.1 (en niet zoals in de shop vermeld staat voor 10 en hoger). 

Gezondheidsrisico's in beeld

Per onderwerp, zoals ondervoeding of medicatiefouten beantwoordt de zorgmedewerker 5 vragen. Daarna geeft de app aan of er een verhoogd risico bestaat en of er mogelijk ook andere gezondheidsrisico’s zijn, die u vervolgens meteen kunt checken. Bijvoorbeeld een risico op ondervoeding kan ook sneller leiden tot huidletsel of vallen.

De resultaten van de Risicoscan kunt u vanuit de app als PDF aan uzelf mailen, printen en toevoegen aan het dossier van de cliënt. De app scant op de bekende gezondheidsrisico’s ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en mondproblemen. Risicoscan is speciaal ontwikkeld voor leden van ActiZ en VenVN.

Risicoscan is kosteloos

De app Risicoscan is gratis te downloaden,via Google Play (Android) en de App Store (Apple). Download nu gratis de app: Windows Phone (versie 8 en 8.1)

De 5 voordelen van de app Risicoscan

1. Met deze app kunt u eenvoudig risico’s signaleren met uw smartphone of tablet dichtbij de cliënt.
2. Door de verkorte lijst gaat risicosignalering sneller.
3. De Risicoscan signaleert verbanden tussen verschillende risico’s.
4. De resultaten en vervolgacties kunt u als PDF-document naar uzelf mailen en toevoegen aan het zorgplan. Op deze manier stimuleert de app methodisch werken.
5. De tijd die u hiermee bespaart kunt u gebruiken om risico’s te verminderen. Deze app geeft u hiervoor praktische adviezen.

Risicosignalering is verplicht

Volgens de inspectie zijn zorgmedewerkers verplicht om bij kwetsbare ouderen 2 keer per jaar aan risicosignalering te doen. Vaak worden hiervoor lange en tijdrovende checklijsten gebruikt.

Sabina Mak, adviseur doelmatigheid en kwaliteit bij Vilans: 'Eigenlijk moet je continu alert zijn op gezondheidsrisico’s bij de cliënt. De app helpt je erbij en ook bij het ondernemen van de juiste acties bij een verhoogd risico. Houd altijd rekening met de wensen van de cliënt. Kijk samen met de cliënt en/of zijn naasten wat de beste oplossing is. Niet door zelf iets te bedenken, maar door aan de cliënt te vragen of hij bijvoorbeeld het valrisico herkent en samen na te gaan wat mogelijke oplossingen zijn.'

Meer informatie over risicosignalering

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior Adviseur
Else
Stapersma
Senior Adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl