Nieuwe kennisbundel: Herstelondersteunende zorg

Herstel gaat over het leren leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid. Het gaat om het opkrabbelen na een catastrofale gebeurtenis in het leven. Het is een proces dat iemand zelf doormaakt. De mogelijkheden en kracht van het individu staan hierbij centraal. Maar hoe ondersteun je iemand, vanuit de zorg, op de juiste manier? De nieuwe praktijkgerichte online kennisbundel Herstelondersteunende zorg - ontwikkeld voor hbo - maakt dit inzichtelijk.

06-02-2017

Kennisbundel Herstelondersteunende zorg

nieuwe kennisbundel herstelondersteunende zorg

De ondersteuning van herstel bij lichamelijke of psychische aandoeningen noemen we herstelondersteuning. Herstelondersteuning vindt voor het grootste deel buiten de zorg plaats, namelijk door lotgenoten, familie, vrienden, collega’s en maatschappelijke instanties. Bij overheden en zorgprofessionals is geleidelijk het inzicht gegroeid dat mensen met beperkingen ermee geholpen zijn wanneer zij zelf regie kunnen voeren, wanneer hulp en ondersteuning aansluiten bij hun eigen kracht en bij de kracht van hun netwerk. Empowerment en zelfmanagement zijn centrale begrippen geworden. De zorgverlener richt zich op ondersteuning van de mogelijkheden en kracht van de cliënt. Het proces van het ontdekken en gebruiken van eigen kracht wordt aangeduid als herstel.

Praktijkgerichte materialen

In deze Kennisbundel staan opdrachten, filmpjes, praktijkopdrachten en ander actueel lesmateriaal die u als docent of praktijkbegeleider goed kunt gebruiken om studenten vertrouwd te maken met herstelondersteunende zorg. In de bundel vindt u ook tips, instrumenten en andere materialen voor de praktijk.

Meer over herstelondersteuning  

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl