Nieuwe kennisbundel Vrijheidsbeperking

In deze nieuwe kennisbundel staat actuele informatie over (het terugdringen van) vrijheidsbeperkende maatregelen. We besteden aandacht aan wet- en regelgeving, feiten en cijfers en alternatieven voor vrijheidsbeperking.

03-10-2016

Bekijk kennisbundel

Nieuwe kennisbundel Vrijheidsbeperking

Vrijheid van cliënten

Medewerkers in de langdurende zorg beperken regelmatig de vrijheid van hun cliënten. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen toedienen zonder dat de cliënt het merkt of met een tafelblad voorkomen dat iemand opstaat uit zijn stoel. Maar ook regels over het gebruik van koffie of sigaretten beperken iemands vrijheid. De bedoeling is meestal goed, toch zijn die maatregelen vaak in strijd met de wet. In deze kennisbundel leest u er alles over.

Voor wie is de kennisbundel Vrijheidsbeperking?

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg zoals:

  • Verzorgende (IG)
  • Mbo-verpleegkundige
  • Medewerker maatschappelijke zorg
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

De bundel is ook geschikt voor bijscholing.

Waarom is minder vrijheidsbeperking belangrijk?

Vrijheidsbeperking in de langdurende zorg is ingrijpend en niet zonder risico’s. Zo zijn in het verleden mensen overleden door . Het is dus belangrijk dat zorgmedewerkers weten wat de wet precies zegt en welke risico’s er zijn. Maar nog belangrijker is dat zij nadenken over vrijheid en alternatieven voor vrijheidsbeperking. Want hoe minder ingrijpend de maatregel, hoe groter de kwaliteit van leven van de cliënt.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl