Inge Redeker

Inge Redeker

Nieuwe kennisbundels voor gehandicaptenzorg online

Voor (toekomstige) professionals in de gehandicaptenzorg staan sinds kort kennisbundels met actuele kennis en leermiddelen online. In een pilot ontwikkelen wij samen met VGN en BDM Advies vier kennisbundels, waarvan de eerste twee nu beschikbaar zijn.

04-04-2018

De kennisbundels ‘Niet-Aangeboren-hersenletsel (NAH)’ en ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’ staan online. De pilots voor de kennisbundels Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Licht Verstandelijke Beperking (LVB) starten in mei 2018. Experts vanuit hbo, mbo, werkveld en cliëntenorganisaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kennisbundels. Zij denken mee over de vorm en inhoud en testen via de pilot het gebruik van de kennisbundels.

Wat houdt de pilot in?

De ontwikkelaars roepen op om ervaringen over het gebruik van de kennisbundels te delen. Devie Rusch, projectleider VGN: ‘Bekijk de kennisbundels, laat je inspireren en doe mee. We horen graag wat de ervaringen zijn van docenten, trainers en curriculumontwikkelaars. Deelname aan de pilot is heel laagdrempelig: je doet mee door één of meerdere onderdelen van een kennisbundel te gebruiken en je ervaringen met ons te delen. We hopen dat veel mensen meedoen en ons van input voorzien voor de definitieve versies die in september 2018 klaar zijn. Tijdens de pilot kunnen deelnemers bij ons terecht met al hun vragen. Wij denken graag mee!’

Bijeenkomsten

In juni en november 2018 worden bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers aan de pilots. Er is dan volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en feedback te geven. Deelnemers aan de pilot kunnen ook feedback geven via een online vragenlijst. Invullen duurt 5 tot 10 minuten. Deze vragenlijst staat in de online kennisbundels.

Meedoen aan de pilot

Wilt u meedoen aan de pilot? Neem contact op met: Atie Beverdam van BDM Advies via a.beverdam@bdmadvies.nl. Vilans, de VGN en BDM Advies bieden ondersteuning aan deelnemers van de pilot.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl