Nieuwe werkmethodiek voor casemanagement dementie

In een innovatieve praktijkstudie 'Methodisch Werken bij Dementie’ hebben casemanagers dementie samengewerkt met onderzoekers en studenten van Windesheim en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hieruit is het rapport ‘Casemanagement dementie: Methodisch werken en positionering in de keten’ voortgekomen. 3 regionale dementienetwerken (Drenthe, Nijmegen en Twente) werkten mee aan deze studie. Wij hebben meegedacht bij de totstandkoming van het rapport.

13-04-2015

Bijdragen aan professionalisering

Mensen met dementie en hun naasten zijn in veel gevallen gebaat bij ondersteuning en begeleiding door een casemanager. De elementen van casemanagement dementie vragen een methodische benadering. De werkmethodiek biedt daarbij ondersteuning. Het beschrijft een aantal methoden en biedt handige tools die het methodisch werkproces versterken.

De werkmethodiek heeft als doel bij te dragen aan de professionalisering van casemanagement dementie. Hoewel iedere situatie en iedere casemanager uniek is, vraagt een professie ook om uniformiteit en voorspelbaarheid. Dat zijn belangrijke aspecten voor legitimering en financiering van casemanagement dementie.

Werkmethodiek voor casemanagement dementie

Werkmethodiek krijgt veel enthousiaste reacties

Tijdens het slotsymposium dit jaar wordt enthousiast gereageerd op de werkmethodiek. Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care HAN: “Ik ben onder de indruk geraakt van de expertise van de casemanagers. Beargumenteren waarom vindt men soms lastiger. Het boekje geeft argumenten om te laten zien waarop je iets doet. Zorgverleners en andere organisaties vragen daar steeds vaker om. Het kan helpen om de positie van de casemanagers te versterken. Het kan houvast geven bij toekomstige werkzaamheden voor jezelf, voor de professie en voor anderen.’’

Nicole Ketelaar, voormalig docent Windesheim, vertelt dat casemanagers ondanks dat zij het nut van evalueren inzien, dat nog niet voldoende op een systematische manier doen. Het is aan te bevelen om wel te evalueren, dit versterkt namelijk uw positie.

Bijdrage Vilans

Tijdens een slotsymposium werd de werkmethodiek gepresenteerd. Hier vertelden casemanagers over de tools die zijn ontwikkeld in de 3 netwerken Nijmegen Twente en Drenthe. Men wil graag themadagen blijven houden om aan verdere ontwikkeling te werken.
 
“Mooi om dat te horen” zegt Jan Jukema, lector bij Windesheim. “Compliment aan dit project dat het ook een vervolg krijgt.”

“Dat men wil doorgaan met Het 'Blauwe boekje' voor casemanagers dementie is uniek. Dat er zo systematisch met de praktijk aan gewerkt is bijzonder. Vilans krijgt een compliment voor het meewerken aan het resultaat.” Zegt Carolien Smits, Lector Hogeschool Windesheim. Aan de werkmethodiek heeft Vilans-adviseur Corine van Maar inhoudelijk meegewerkt.

Meer weten?

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl