Cecil Scholten

Cecil Scholten

Nog beter kennis verzamelen en delen door te pionieren

Cecil Scholten is sinds 1 juni de nieuwe directeur kennisnetwerken. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor kennisinfrastructuur en kennismanagement. Een belangrijke en uitdagende functie, want bij ons draait bijna alles om kennis. Cecil ziet kansen deze kennis - door slim gebruik te maken van technologie en goede samenwerking – toekomstbestendig te maken, zonder dat dit afdoet aan toepasbaarheid voor medewerkers. Zodanig dat het naast effectiviteit ook blijft bijdragen aan het werkplezier. Aan pionieren ontkomen we in haar ogen dan niet. Hoe zij daarbij gaat helpen en wat haar drijft, vertelt ze in dit artikel.

12-06-2017

'Informele zorg is een thema waar ik mij al 20 jaar mee bezighoud. In mijn ogen bleef de basiswaarde van mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers onderbelicht. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de zorgvrager is samenwerking met deze zorgverleners en ondersteuners cruciaal. Verschillende programma’s waaraan ik heb meegewerkt, droegen daaraan bij. Uiteindelijk resulteerde dat in de notitie ‘ waarin we laten zien dat wetten en protocollen het samenspel met de informele zorg niet in de weg hoeven te staan. Deze samenwerking blijven stimuleren door de juiste kennis te delen in combinatie met mijn passie voor regisseren, komen in deze nieuwe functie mooi samen.'

Van Rijn vindt mantelzorgers volwaardige gesprekspartners

Onze opgave: kennis en ervaringen verzamelen en verspreiden

'De belangrijkste opgave voor Vilans? In het hart van de zorg kennis en ervaringen verzamelen en weer verspreiden. Dat lijkt misschien een open deur, maar dat is wel waar het om draait. De kunst is om dat zo te doen dat zorgverleners, cliënten en mantelzorgers daar ook echt wat aan hebben. Maar ook dat we kwaliteits-, beleidsmedewerkers en bestuurders inspireren. Eigenlijk wat Vilans al jaren goed doet. Nieuw is echter dat technologie daarin een steeds grotere rol speelt. En de cliënt steeds meer regie wil (houden) op zijn leven. Kortom, we moeten ongebaande paden bewandelen. Gaan pionieren om bij te blijven. ‘Leren van elkaar’ is het motto. Dat bereiken we door samen te onderzoeken wat werkt en hierover met elkaar in gesprek te gaan.''

Aansluiten bij de kwaliteitskaders

'Heel mooi dat het nu naadloos aansluit bij de kwaliteitskaders voor de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. Die kaders zijn integrale modellen voor goede zorg, dus dat is nog wel een uitdaging. Hoe pakken we dat dan integraal aan? Wat moeten we daarvoor organiseren, lokaal en landelijk? Wat doen we met publiek geld en waarmee gaan we de markt op? En halen wij de mensen naar de kennis toe - bijvoorbeeld via de kennispleinen - of brengen we de kennis bij de mensen - bijvoorbeeld via e-learning of apps? De antwoorden op die vragen, wil ik samen met mijn collega’s en onze partners vinden. Waar onze andere afdelingen zich vooral richten op onderzoek en implementatie, bewaakt mijn afdeling de samenhang en helpen wij die kennis op de juiste manier en het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen.'

Pionieren en samenwerken

'Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen is een vereiste. Ook kennis over de harde kant van zorg is daarbij relevant: planning, financiën en personeel. Nu werken we vooral aan de ‘zachte kant’ van de zorg en daar ligt zeker onze kracht. Echter, zacht kan niet zonder hard. Als je meer aandacht wilt besteden aan je cliënten, dan heeft dat gevolgen voor je personeelsbestand en je financiering. Het is zaak binnen die context kansen te zien en te vertalen. Wij kunnen wat er al is verstevigen en wat nieuw is, integreren. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwe zorgconcepten, nieuwe vormen van leerinterventies en nieuwe technologieën. Pionieren dus. Dat doen we in aansluiting op de kwaliteitskaders en in samenwerking met partners binnen en buiten de zorg.'

Vilans over 5 jaar

'Ik vind het de taak van mijn afdeling om Vilans te helpen met nieuwe vormen van kennisdelen of het nu gaat over veiligheid, samenwerken met informele zorg of protocollen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze kennis en ons aanbod te delen via verschillende leerpleinen, die veel organisaties opzetten. En ook door gebruik te maken van technologie. Denk aan handige nieuwe apps of Google Glass. En ook moeten we leren van onszelf door beter het effect van onze producten en diensten te meten. Pas dan weten we of ze echt bijdragen aan slimmer en zinvoller werken. Nog belangrijker: weten we of zorgverleners, cliënten en hun naasten meer tevreden zijn. Daar doen we het voor. Al met al hoop ik dat we over 5 jaar kunnen zeggen dat we écht gepionierd hebben, en die werkwijze ingebed hebben in onze organisatie! Aan de ideeën zal het niet liggen.'

Meer over samenspel in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl