Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Noodzaak digitale medicijncontrole ouderenzorg groeit, gebruik blijft ver achter

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. Maar in de praktijk gebruikt slechts 22 procent van de zorgverleners deze mogelijkheid. Dit blijkt uit de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL.

25-10-2017

Het digitaal controleren van medicijnen maakt een dubbele medicatiecontrole makkelijker. Dubbele controle van risicovolle medicatie is een belangrijk onderdeel van medicatieveiligheid.

Veiliger en flexibeler werken

De dubbele medicatiecontrole is in de thuiszorg lastig te organiseren omdat er een collega in de buurt moet zijn om mee te kunnen kijken. De digitale controle kan hiervoor een oplossing bieden. De verpleegkundige en de verzorgende in de wijk kunnen zo flexibeler en veiliger werken.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is positief over het gebruik van de digitale dubbele medicatiecontrole. 'De digitale dubbele medicatiecontrole maakt het voor verpleegkundigen en verzorgenden mogelijk om op ieder moment hun collega te helpen bij de medicatiecontrole voor een cliënt, waar ze ook zijn. Het is niet alleen een efficiënte, maar ook een veilige manier van werken. De dubbele medicatiecontrole vergroot de patiëntveiligheid en verkleint de kans op fouten bij medicatie.'

Zorgverleners positief over gebruik eHealth

Naast digitale oplossingen, zoals de digitale medicijncontrole, geven verpleegkundigen en verzorgenden ook aan dat ze eHealth willen inzetten bij de digitale afstemming van zorg en voor zorg op afstand. In de praktijk blijkt echter dat ook hier het gebruik van eHealth achterblijft terwijl zorgprofessionals het wel als noodzakelijk zien.

Brancheorganisatie Actiz vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat er een digitale toedienlijst is, zodat verpleegkundigen en verzorgenden medicatie veilig toedienen. 'De randvoorwaarden moeten dan wel in orde zijn, zoals standaardisatie en koppeling tussen systemen van zorgorganisatie, apothekers en artsen.'

Kansen voor eHealth in ouderenzorg

Uit de factsheet blijkt dat de meeste verzorgenden en verpleegkundigen bereid zijn om eHealth-toepassingen te gebruiken. En ze vinden dit vaak ook noodzakelijk. Een flinke groei is dus mogelijk. Zij beslissen echter niet over de investeringen. Volgens de onderzoekers moeten daarom bestuurders en zorgmanagers zich meer bewust worden van de kansen van eHealth.

EHealth-monitor

Wij bundelen met Nictiz onze expertise rondom het thema eHealth. Henk Herman Nap is lid van de begeleidingscommissie van de eHealth-monitor en focust zich vooral op de mogelijkheden van eHealth in de VVT-sector.

Dit jaar verschijnen verschillende onderdelen van de monitor voor het eerst in de vorm van factsheets. Lees de volledige resultaten van dit onderzoek in de factsheet of op de website van Nictiz. De eHealth-monitor 2017 verschijnt in november. 

Meer informatie over medicatieveiligheid

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanExpert
Henk Herman
Nap
Expert h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl