Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Onderzoek in gehandicaptenzorg krijgt Karolinskaprijs

Onderzoeker Persoonsgerichte Zorg Marjolein Herps van Vilans heeft op 22 juni 2018 in Budapest de prestigieuze Karolinska Medical Management Centre/EHMA Research Award gewonnen. ‘Ik ben ontzettend trots en vereerd’, aldus Herps.

26-06-2018

Prijs betekent erkenning

Het instituut verkoos het proefschrift Real lives on paper plans. Individual support planning for people with intellectual disabillities van Marjolein Herps als beste onderzoek. Herps: ‘Deze prijs is een mooie erkenning voor het belang om onderzoek te blijven doen naar en met deze doelgroep. Het is opmerkelijk dat de prijs in 2018 naar onderzoek in de gehandicaptenzorg is gegaan. Het Karolinska Instituut is ook verantwoordelijk voor de nominaties voor de Nobelprijs voor medische wetenschap. Onderzoek in de curatieve zorg valt dan ook vaak in de prijzen. Het is heel positief dat er nu ook aandacht is voor de gehandicaptenzorgsector als onderzoeksveld.’

In de gehandicaptenzorg kun je niet alleen naar ‘wat mis gaat’ kijken. Het gaat altijd om de persoon in geheel en hoe zijn leven een zo goed mogelijke kwaliteit heeft.

5 studies

In het proefschrift heeft Herps beleid, praktijk en inhoud van het werken met individuele ondersteuningsplannen in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen kritisch onderzocht. In 5 studies bekeek zij verschillende aspecten van het werken met ondersteuningsplannen zoals: wat staat erin; wat vinden cliënten die het aangaat van hun zorgplan; hoe effectief zijn zorgplannen?

Persoonsgerichte blik

‘Uit de resultaten blijkt dat professioneel persoonsgericht werken op gespannen voet staat met de druk vanuit systemen om te standaardiseren’, zegt Herps. ‘De persoonsgerichte blik is onder andere wat de commissie aansprak in het onderzoek. In de cure kijkt men nog vaak heel specialistisch naar een specifiek gezondheidsprobleem dat men geïsoleerd wil oplossen. In de gehandicaptenzorg kun je niet alleen naar “wat mis gaat” kijken. Het gaat altijd om de persoon in geheel en hoe zijn leven een zo goed mogelijke kwaliteit heeft.’

Dag van het Ondersteuningsplan

Herps ziet de prijs als stimulans om verder te gaan met onderzoek in de langdurende zorg. ‘Het is zeker een steun in de rug. Ik ga nu verder met een onderzoek om best practices op te halen uit de care. Maar op 16 oktober 2018 organiseren we weer een Dag van het Ondersteuningsplan, zodat we ook op dit thema weer stappen vooruit kunnen maken.’

‘Het idee is om er een dag vol inspiratie en uitwisseling van ervaringen, praktische tools en methodieken van te maken. We zijn daarvoor ook nog op zoek naar bijdragen uit de praktijk, dus houd de berichtgeving hierover in de gaten.’

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjoleinSenior onderzoeker
Marjolein
Herps
Senior onderzoeker m.herps@vilans.nl 06 22 81 05 31
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl