Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Onderzoeken wijzen op knelpunten hulpmiddelenzorg

Een relatief grote groep mensen die hulpmiddelen zoals stomamateriaal of continentiemateriaal nodig heeft, loopt tegen knelpunten aan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Stomavereniging en uit een enquête van Patiëntenfederatie Nederland.

28-08-2019

De Stomavereniging komt deze week met resultaten van hun onderzoek onder 2.214 stomadragers. Daaruit blijkt dat slechts 1 op de 6 mensen binnen een maand stomamateriaal vindt dat past. 1 op 5 zoekt langer dan een jaar en wisselt soms wel 5 maal of vaker van stomamateriaal.

Ook Patiëntenfederatie Nederland komt met een onderzoek over hulpmiddelenzorg. Hieruit blijkt dat een groep mensen beperkt is in hun keuze van verschillende hulpmiddelen doordat de verzekering niet alle hulpmiddelen vergoedt. Een deel van de respondenten heeft het gevoel dat de keuze opgelegd wordt en ze geen inspraak hebben.

Impact op het leven

Uit het onderzoek van de Stomavereniging blijkt dat 6 op de 10 stomadragers vindt dat goed meegedacht wordt bij het vinden van een passende oplossing. Voorzitter Platform Stoma Hulpmiddelenzorg Hadewych Cliteur zegt hierover: 'Goed om te lezen dat blijkt dat het vinden van een passende oplossing in zoveel gevallen al goed gaat. Tegelijkertijd laten we de groep waar het niet goed gaat vooral niet uit het oog verliezen en daar onze aandacht op blijven richten. Laten we niet vergeten dat het voor deze mensen een enorme impact op hun kwaliteit van leven heeft en daarmee hun participatie met soms isolement tot gevolg. Dat is schrijnend. Belangrijk is dat er vaart wordt gemaakt met maatwerk; dat kunnen we doen door functioneringsgericht voorschrijven. Daar werken  we nu keihard aan met alle betrokken partijen in het platform.'

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg

5 platforms werken hard aan de verbetering van de hulpmiddelenzorg: continentie, stoma, bloedglucosemeting, prothesen en compressie. Hun doel: betere hulpmiddelenzorg door het ontwikkelen en invoeren van kwaliteitsstandaarden gebaseerd op het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Op de website Hulpmiddelenzorg.nl is hierover informatie te vinden. Bovendien vindt op 12 december het congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 2019 plaats.

Aanmelden voor het congres  

Meer informatie? Neem contact op met:

ErikProjectleider
Erik
de Jeu
Projectleider e.dejeu@vilans.nl 06 55 44 03 67
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl