Marloes Keulemans

Marloes Keulemans

Online leerinterventie - Psychofarmaca: Anders kijken, anders doen

Wat kun jij betekenen in het bewust gebruiken van psychofarmaca door cliënten met een verstandelijke beperking? En wat betekent dat voor de samenwerking en afstemming met de cliënt, zijn netwerk, directe collega’s en behandelaren?

24-01-2017

Deze vragen staan in deze online leerinterventie centraal. De leerinterventie bestaat uit 4 online modules, geschikt voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de modules is het verbeteren van de zorg rondom psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Elke module start met een schets van een praktijksituaties en duurt 10 tot 30 minuten, waarna opdrachten volgen in de praktijk.

Deze leerinterventie is gericht op het vergroten van kennis over de verschillende soorten psychofarmaca, het therapeutisch effect en de bijwerkingen die ze kunnen veroorzaken. De andere uitingsvormen van psychische stoornissen en bijwerkingen en de hierdoor soms complexe diagnostiek spelen een rol bij het voorschrijven van psychofarmaca. Daarom is het van groot belang dat voorafgaand of parallel aan het voorschrijven van psychofarmaca er een multidisciplinaire beoordeling plaatsvindt, waarbij onder andere gekeken wordt naar de mogelijke inzet van psychosociale interventies. In de modules komen onderwerpen als psychosociale interventies en context ook zijdelings aan bod. Het accent van deze leerinterventie ligt echter op kennis over psychofarmaca en een goede multidisciplinaire integratie valt daarmee buiten het bereik van deze leerinterventie.

Wat?

In elke module ontmoet je een cliënt en staat een thema centraal. Binnen elke module worden één of meerdere groepen psychofarmaca behandeld.

  • Ronald: bewust kijken en samenwerking zoeken.
  • Emeralda: observeren en onderzoeken.
  • Boris: een verandering in gang zetten en omgaan met obstakels.
  • Rafika: alternatieven en betrekken netwerk.

Hoe?

Iedere module start met een korte schets van een cliënt. Als je die hebt gezien kun je kiezen hoe jij wilt reageren op beschreven situaties. Probeer verschillende dingen uit en ervaar wat het effect van jouw keuze is. Het gaat niet om goed of fout handelen. Experimenteren mag! Zo kun je allerlei manieren van werken uitproberen, zonder dat het meteen gevolgen heeft. Je kunt leren over psychofarmaca via de verschillende links die worden genoemd.

Daarna volgen opdrachten in de praktijk. Deze gaan over een cliënt in jouw situatie. Bespreek jouw ervaringen met je collega’s. Zo leer je van elkaars aanpak en kan je met nieuwe inzichten aan de slag. Samen kom je tot meer ideeën dan je alleen kunt bedenken!

Meer informatie? Neem contact op met:

MarloesSenior adviseur Leren en Ontwikkelen
Marloes
Keulemans
Senior adviseur Leren en Ontwikkelen m.keulemans@vilans.nl
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl