Ontmoetingscentra’ als eerste interventie erkend

‘Ontmoetingscentra’ is de eerste interventie die erkend is door de erkenningscommissie langdurige zorg. De deelcommissie ouderenzorg kwam op 3 juli bijeen en stelde vast dat deze interventie voldoet aan de criteria voor effectiviteit. De interventie ondersteunt mensen met dementie en hun naasten, zodat zij langer thuis kunnen wonen en mantelzorgers minder snel overbelast raken.

26-08-2014

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden, laat staan te vergelijken. De kwaliteit is lastig te overzien en de voorwaarden voor uitvoering moeilijk te achterhalen.

Erkenningstraject Interventies langdurige zorg

Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde of effectieve interventies. Twee onafhankelijke deelcommissies onder voorzitterschap van Prof. dr. Pauline L. Meurs beoordelen de ingediende interventies op kwaliteit. Vilans maakt de erkende interventies centraal en online toegankelijk. Erkende interventies worden in de toekomst bovendien opgenomen als Good Practice in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Zo ontstaat overzicht én inzicht in de kwaliteit.

Onderbouwde en effectieve zorg

Een erkenning is een belangrijke stap om onderbouwde en effectieve zorg te ontsluiten en te stimuleren. Wilt u meer weten over de erkenning van Ontmoetingcentra of weten welke interventies toewerken naar erkenning? Kijk dan op de website van Vilans of op één van onze kennispleinen.

Begeleiding bij indienen

Vilans begeleidt de indieners op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Wilt u ook een interventie laten erkennen? Of wilt u weten wat goed onderbouwde en effectieve interventies voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij helpen u graag verder.

Meer weten?

In dit erkenningstraject werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject interventies van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en Movisie. Heeft u procedurele vragen? Neem dan contact op met Caroline Alay, c.alay@vilans.nl (030) 789 2579.

Meer informatie over het erkenningstraject vindt u op de kennispleinen Gehandicaptensector en Zorg voor Beter en op de website van Vilans: http://www.vilans.nl/erkenningstraject

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl