Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Vilans ontwikkelt internationale technologie voor ondersteuning senioren

Senioren langer zelfstandig thuis laten wonen met een prettige en actieve leefstijl. Met dat doel worden internationaal grote onderzoeksprojecten opgezet onder de noemer Active & Assisted Living (AAL). Wij werken mee aan 5 Europese projecten. 

13-11-2017

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Doel van het AAL-programma is het ontwikkelen én op de markt brengen van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Dit zijn vaak combinaties van producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Project eWare: integratie leefstijlmonitoring en sociale robotica

We coördineren sinds dit jaar het project eWare en nemen deel aan het PaletteV2 project. eWare gaat over de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Dit project is interessant omdat het verdergaat op de vondsten van een eerder Europees project genaamd Rosetta. Daar werd het concept leefstijlmonitoring  ontwikkeld en nu staan we als Vilans weer aan de wieg van een nieuwe uitbreiding op dergelijk interessant technologie voor thuiswonende mensen met dementie. Hierbij sluiten we aan op de steeds grotere groeiende vraag naar zinvolle robotica in de langdurende zorg.

2018: ontwikkeling 3 projecten

In 2018 komen hier nog eens 3 projecten bij waarvoor wij het gebruikersonderzoek uitvoeren.  Een project gaat over het voorkomen van dwalen en vermissingen bij mensen met dementie. Hierbij wordt een flexibel GPS-systeem doorontwikkeld. Het tweede project gaat over mantelzorgers die soms overweldigd worden door het nieuwe gedrag van mensen met dementie. Voor hen wordt een serious game platform ontwikkeld. In het derde onderzoek worden ten slotte verschillende AAL oplossingen geïntegreerd met een focus op betaalbaarheid, smart homes, Artificial Inteligence (AI) en Internet of Things (IoT).

Uitdaging: verschillende partijen samenbrengen en senioren centraal stellen

We zijn blij om deel te nemen aan dergelijke projecten. Het ontwikkelen van goede technologie voor senioren is een uitdaging, juist omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Voor ons is het van belang om de behoeftes van de eindgebruikers zo veel mogelijk centraal te stellen in de ontwikkelingen. We geloven in een aanpak waarbij senioren zelf mee kunnen ontwerpen aan de uitkomsten (co-design) en ontwikkelen daar graag nieuwe kennis op die publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt via de vele kanalen van het kenniscentrum.

Meer informatie op technologie in de ouderenzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl