Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Opbrengsten van vijf jaar Triple Aim openbaar

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is Triple Aim in een notendop. Wij zijn de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij negen proeftuinen voor Triple Aim. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten.

03-04-2018

Voormalig minister Edith Schippers van VWS benoemde in 2013 negen regio’s tot proeftuinen voor de implementatie van Triple Aim in de praktijk. Onder de noemer ‘Betere zorg met minder kosten’
gingen regionale samenwerkingsverbanden van aanbieders in het sociale domein aan de slag met populatiemanagement.

Populatiegerichte bekostiging

Directeur Advies en Implementatie Stannie Driessen: ‘Wij werkten van januari 2014 tot en met december 2017 samen met het RIVM, het Jan van Es Instituut en OptiMedis Nederland aan de kennisuitwisseling rond dit project en andere initiatieven voor populatiemanagement. Daar deden ook vele regionale partijen aan mee zoals Robuust. Dat deden we op gezamenlijke congressen en op het kennisplatform Triple Aim. We leverden ook verschillende kennisproducten op. Samen met onze partners hebben we onder andere 6 principes geformuleerd om Triple Aim-doelen in Nederland te realiseren. Deze principes kwamen tot stand tijdens een Triple Aim-congres, samen met deelnemers uit het veld. En de Triple Aim-scan is ontwikkeld. Een hulpmiddel dat snel inzicht geeft in de manier van werken aan populatiegerichte bekostiging.’

Lessen van Triple Aim

Het programma ‘Betere zorg met minder kosten’ heeft in ieder geval bewezen dat Triple Aim niet alleen een mooie theorie is of een managementtool. Driessen: ‘Triple Aim werkt in Nederland. Kijk naar het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Deze visie op persoonsgerichte zorg gaat heel erg over de positie van het individu binnen een populatie. Dat past dus helemaal binnen de lessen van Triple Aim.’

Kennis over Triple Aim gebundeld

De kennis die in vijf jaar is opgedaan is gebundeld in de eindpublicatie 'Triple Aim in Nederland: Betere zorg met minder kosten' (pdf). In de publicatie lees je meer over de 6 leidende principes van Triple Aim, de Triple Aim-scan, shared savings, praktijkvoorbeelden en de visie van 3 experts op de toekomst van Triple Aim. Bekijk ook de animatievideo’s! Meer achtergrondinformatie, veel gestelde vragen en praktijkvoorbeelden van Triple Aim? Ga naar Triple Aim op de website langdurigezorg.nl

Advies en begeleiding

Heeft u vragen of bent u op zoek naar advies en begeleiding op het gebied van Triple Aim? Door de opgedane ervaring en expertise met Triple Aim kunnen wij een schakel zijn tussen het medisch en sociaal domein. Wij helpen uw zorgorganisatie of samenwerkingsverband op weg bij het bij elkaar brengen van partners, het opzetten van de samenwerking, het ontwikkelen van een visie het begeleiden en stimuleren van het proces en het evalueren van de samenwerking.

Lees meer over Triple Aim

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl