Sandra Dahmen

Sandra Dahmen

Oproep - Denk mee over caseload wijkteammedewerker

Het programma Integraal Werken in de Wijk zoekt 3 tot 4 gemeenten die mee willen denken over wat u in grote lijnen van de caseload van een wijkteammedewerker kunt verwachten.

22-06-2018

Het doel is om gemeenten te helpen antwoorden te vinden op caseloadvragen. We leren hoe we omgaan met sturingsvraagstukken waar een cijfermatig antwoord is gewenst, en waarbij berekeningen alleen niet toereikend zijn.

Zowel gemeenten die nog zoekende zijn in het bepalen van de caseload als gemeenten die positieve resultaten willen delen, nodigen wij van harte uit.

Meld u aan.

Taken en samenstelling wijkteam

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bij gekregen, waaronder die voor jeugdhulp en ondersteuning van de nieuwe doelgroepen binnen de Wmo. In de praktijk blijkt de uitvoering van deze verantwoordelijkheden niet altijd eenvoudig. Zo zijn er geen uniforme richtlijnen voor de vormgeving van de toegang tot hulp die door veel gemeenten is belegd bij wijk- of buurtteams. Gemeenten moeten dus zelf op zoek naar de beste manier om deze toegang te organiseren. Daarbij ontstaan vragen als:

  • Welke taken moet het wijkteam uitvoeren? En welke niet?
  • Welk type professional moet u daarvoor hebben?
  • Hoeveel heeft u er daarvan nodig?
  • Hoeveel cliënten kan een professional tegelijkertijd helpen?

Anders gezegd: met welke caseload per wijkteammedewerker kan de gemeente rekenen?

Denkkader caseload

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een denkkader voor de caseload voor jeugdhulp ontwikkeld en getoetst in de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (de HBEL-gemeenten). Wij wisselen graag met u van gedachten over de ervaringen van de HBEL-gemeenten en over wat er nog nodig is om het denkkader toe te kunnen passen in het breder sociaal domein.

Caseload bepalen

U sluit aan bij 2 bijeenkomsten van 3 uur in september-oktober 2018. Tijdens de bijeenkomst delen we het denkkader en de ervaring van de HBEL-gemeenten. Zo krijgt u inzicht in het denkkader als een mogelijke benadering van caseloadvragen en gaat u in gesprek over de aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de caseload. U wisselt ervaringen uit met collega’s uit andere gemeenten. Op deze manier toetsen we het denkkader en doen we nieuwe inzichten op. Naderhand houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit thema.

Over Integraal Werken in de Wijk (IWW)

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen wij de krachten samen met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein. Samen verzamelen, verrijken en verspreiden we kennis over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. We hopen hiermee beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt in de wijk.

Meer informatie over Integraal Werken in de Wijk

Meer informatie? Neem contact op met:

SandraExpert
Sandra
Dahmen
Expert s.dahmen@vilans.nl 06 46 62 38 74
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl