Jennie Mast

Jennie Mast

Oproep - Wat heeft úw organisatie nodig voor cultuursensitieve zorg?

Onze samenleving wordt steeds diverser. Om goede, persoonsgerichte zorg te bieden, is het belangrijk dat zorgorganisaties rekening houden met culturele verschillen. Wat hebben zorgorganisaties nodig om persoonsgerichte zorg te verlenen aan iedereen, rekening houdend met iemands achtergrond, cultuur, normen en waarden en verwachtingen van de gezondheidszorg?

13-05-2019

Het project 'Kleurrijke zorg' onderzoekt wat nodig is om hier beter mee om te gaan. Met dit project levert Vilans in nauwe samenwerking met andere partijen een bijdrage aan het verder ontwikkelen van cultuursensitiviteit in de langdurende zorg. We trappen af met een vragenlijst.

Naar de vragenlijst

Doe mee en beantwoord onze vragen

Wat betekent omgaan met culturele verschillen voor de zorg in verpleeghuizen, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de thuiszorg? Wat is nodig om in de toekomst persoonsgerichte zorg te bieden voor iedereen, ongeacht afkomst? Welke vragen heeft u waar u bij geholpen zou willen worden? Vilans vraagt u een korte vragenlijst hierover in te vullen. Het kost u enkele minuten. Het helpt ons om aan te sluiten bij de vraagstukken rond dit thema. De komende tijd willen we laten zien hoe zorgorganisaties hun persoonsgerichte zorg verder kunnen verbeteren.

Onder de deelnemers die een e-mailadres vermelden, verloten we een cadeaubon.

Zorgvernieuwers

Het project Kleurrijke zorg is onderdeel van het programma Zorgvernieuwers 2019. In dit programma werkt Vilans samen met andere organisaties en gedreven professionals aan oplossingen voor grote vraagstukken in de langdurende zorg met als doel deze toekomstbestendig te maken.

Lees meer over persoonsgerichte zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl