Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie

Het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als effectieve interventie.

02-09-2015

Met het programma leren zorgprofessionals, in nauwe samenwerking met ouders, over kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ook wordt steeds bepaald of de ondersteuning aansluit bij de vraag (wensen en behoeften) van de persoon waardoor deze zich maximaal ontplooit.

Onderzoek wijst uit dat werken met het leidt tot een betere interpretatie van het gedrag van de persoon met beperkingen door de zorgprofessional en een betere aansluiting van de ondersteuning aan de behoeften van de persoon.

Indrukwekkende hoeveelheid materiaal

De erkenningscommissie oordeelde onder andere dat er een indrukwekkende hoeveelheid aan instrumenten, lijsten en handboeken beschikbaar is en een sterk punt van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is dat ‘directe medewerkers’ na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn. Het programma is ontwikkeld door Prof. dr. Carla Vlaskamp van Rijksuniversiteit Groningen.

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie

Juiste ondersteuning bieden

Dr. Annette van der Putten van Rijksuniversiteit Groningen, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma: ‘Mijn persoonlijke drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen door deze groep de juiste ondersteuning te bieden.’

‘Wat mij betreft kan dat alleen door hen te beschouwen als personen die ondanks hun beperkingen zich wel degelijk ontwikkelen en een relatie aangaan met hun omgeving. Deze aspecten (ontwikkelen en aangaan van een relatie) worden alleen bereikt door interdisciplinair en methodisch te werken.’

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) onder voorzitterschap van beoordelen de ingediende interventies. Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Wij zijn partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos-instituut.

Meer informatie over erkenningstraject interventies

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl