Manon Metselaar

Manon Metselaar

Oud zijn is geen ziekte!

De ouderenzorg is niet populair onder studenten. Geen prettige constatering. Zeker niet nu het aantal ouderen in Nederland juist toeneemt. Hoe kan het imago van de ouderenzorg worden verbeterd? Hoe raken studenten hier weer in geïnteresseerd? En gaan ze straks kiezen voor een specialisatie in de ouderenzorg?

19-02-2014

Twintig vertegenwoordigers van mbo, hbo en wo-instellingen uit heel Nederland bogen zich over die vraag tijdens de eerste feedbacksessie van het project 'Ouderenparticipatie in het Onderwijs'.

Samenwerking

Dit samenwerkingsproject van Zorgbelang Nederland en Vilans, gefinancierd door ZonMw, wil studenten weer enthousiast maken voor de ouderenzorg. Dit doen ze door inspirerende ouderen actief te betrekken bij het onderwijs. Hoe je dit als onderwijsinstelling het beste aanpakt, toetsen ze dit jaar in acht pilots (4 in mbo, 2 in hbo en 2 in het wo).

'Ouderen zitten niet meer achter de geraniums'

Oud zijn wordt door jongeren vaak geassocieerd met verlies en ziekte. Werken met ouderen lijkt hen saai en oninteressant. Het gebrek aan contact tussen jongeren en ouderen, houdt deze vooroordelen in stand. Maar oud zijn is geen ziekte!

Ouderen zitten niet meer achter de geraniums en het huidige beeld van ouderen is toe aan verversing. Actieve participatie van ouderen aan het onderwijs kan daar een bijdrage aan leveren; het directe contact tussen studenten en ouderen. Maar hoe organiseer je dat als onderwijsinstelling?

'Vanaf morgen betrek ik ouderen bij het onderwijs!'

Ondanks het harnas van budgetten, formatieplaatsen, roosters plus eisen die van buiten opgelegd worden aan onderwijsinstellingen, blijken nieuwe initiatieven wel degelijk mogelijk. Het vereist soms een andere state of mind en out of de box denken. Onderwijsinstellingen die hiermee al wel ervaring hebben, zien het als een groot cadeau voor het onderwijs.

'Open studenten de ogen voor veelzijdigheid ouderenzorg'

Er zijn veel mooie initiatieven waarbij ouderenparticipatie daadwerkelijk een verandering in gang zet. Wat zijn daarbij werkzame elementen? Een paar reacties van aanwezigen tijdens de feedbacksessie: ·

  • Sluit aan bij de belevingswereld van jongeren, bijvoorbeeld met speed daten
  • Ga niet alleen met elkaar in gesprek maar doe ook dingen samen, hierdoor maak je sneller contact.
  • Voer geen strakke regie, houd ruimte voor spontaniteit en ongedwongenheid.
  • Breng bij het betrekken van ouderen de veelzijdigheid van het werken met ouderen ook direct in beeld.

Wordt vervolgd

Het enthousiasme om mee te doen aan de pilots is groot onder onderwijsinstellingen. Er gebeurt al veel moois, maar de grote vraag bij veel onderwijsinstellingen is: hoe vinden we inspirerende ouderen die een actieve rol willen en kunnen spelen. En hoe past dit in de curricula van MBO, HBO en WO?

De eerste vervolgstappen: bij de pilot-onderwijsinstellingen ervaringen opdoen in het betrekken van ouderen in het onderwijs. Parallel daaraan werkt het projectteam aan een routeplanner voor onderwijsinstellingen waarin zij bestaande en nieuwe goede voorbeelden verzamelen en verwerken. Zo kunnen andere onderwijsinstellingen straks ook gebruik maken van de kennis en kunde uit dit project!

Meer informatie? Neem contact op met:

ManonAdviseur
Manon
Metselaar
Adviseur m.metselaar@vilans.nl 06 22 81 04 63
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl