Cynthia Hofman

Cynthia Hofman

Ouderen hebben andere prioriteiten dan artsen denken

De Telegraaf heeft afgelopen zaterdag in het katern ‘Gezond en Wel’ aandacht besteed aan het promotieonderzoek van Vilans-adviseur Cynthia Hofman. In de infographic stelt zij dat ouderen vaak andere prioriteiten hebben dan hun artsen denken.

08-06-2015

Wetenschappelijk onderzoek

Cynthia Hofman heeft haar promotieonderzoek verricht binnen het RadboudUMC in Nijmegen. Als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft zij een samengestelde uitkomstmaat voor ontwikkeld.

Belangrijkste hulpvragen

Deze uitkomstmaat dient de meerwaarde van experimenten en projecten te evalueren en wordt gebaseerd op wat ouderen, mantelzorgers en geriatrische professionals relevante levensdomeinen vinden. Er is hen indirect gevraagd welke hulpvraag zij prioriteit geven, zoals bijvoorbeeld lichamelijk functioneren en .

Groeiend aantal ouderen

De Telegraaf vindt dit promotieonderzoek relevant vanwege het groeiend aantal ouderen en de toenemende aandacht voor persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming. Wij onderschrijven dit door ouderen te betrekken bij lopende projecten. Zo participeren ouderen in het project Transmurale Ouderenzorg Zeeland, met als doel de samenwerking in de keten (wijkverpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuis) efficiënter in te richten.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

CynthiaSenior onderzoeker
Cynthia
Hofman
Senior onderzoeker c.hofman@vilans.nl 06 15 16 96 63
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl