Persbericht - Deuren sluiten voor alle bezoekers aan verpleeghuizen

Bewoners van verpleeghuizen mogen géén bezoek meer ontvangen. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Ook mensen in 'kleinschalige woonvormen' moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bewoners die stervende zijn. De maatregel werd bekendgemaakt op een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van VWS. Die laatste heeft het coronadossier overgenomen van minister Bruins, die vanmiddag aftrad vanwege oververmoeidheid.

19-03-2020

De Jonge sprak van een 'ingrijpend besluit', omdat in verpleeghuizen mensen in de laatste fase van hun leven wonen. 'Dit raakt iedereen.' Hij hoopt dat er creativiteit wordt ingezet om manieren te vinden om wel met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via beeldbellen. De maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt in ieder geval tot en met 6 april. De maatregel zal uiteraard onmiddellijk weer worden verruimd als dat noodzakelijk is.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over dit besluit

Op slot

Verschillende verpleeghuizen hebben de deuren de afgelopen dagen al op slot gedaan. Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de zogeheten hoogrisicogroepen. Premier Rutte zei gisteren al tijdens het Kamerdebat over de corona-aanpak dat de kans bestond dat er extra maatregelen genomen zouden worden. Op dit moment zijn in Nederland alle scholen, cafés en restaurants gesloten, werken zo veel mogelijk mensen thuis, sluiten veel grote winkels hun deuren en rijdt er minder openbaar vervoer. Eerder deze maand werd al besloten om evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten.

Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Hugo de Jonge nader in op de maatregelen. En wat dat betekent voor vrijwilligers, andere zorginstellingen en vervoer. 

Bekijk de Kamerbrief

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de verpleeghuizen, zij behoren echter vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. Instellingen kunnen er daarom voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen, er geen verdenking van besmetting is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben zoals beschreven door het RIVM.

Gehandicaptensector

In alle instellingen voor de gehandicaptenzorg wordt de bezoekersregeling aangescherpt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er komt een zogenoemde 'Nee, tenzij'-regeling. Dat betekent dat er alleen bezoek wordt toegestaan als het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de patiënt.

Kwetsbare ouderen in de thuissituatie

De situatie van kwetsbare personen die thuis wonen is anders dan in de instellingen. Zij zijn veelal minder kwetsbaar en er is thuis geen sprake van concentratie van kwetsbare personen. Toch moeten ook zij het bezoek zo veel mogelijk beperkt houden. Dat geldt ook voor familie, vrienden en buren. Er zijn allerlei manieren om op afstand toch contact te houden. Voor mensen die wel bij de kwetsbare ouderen thuis komen, zoals mantelzorgers, gelden de algemene hygiënemaatregelen. 

Vervoer tijdelijk opgeschort 

Als maatregel is ook besloten dat het bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking, het zogenoemde Valysvervoer, tijdelijk is opgeschort. Dit om de risico’s voor reizigers en chauffeurs te beperken. Noodzakelijke ritten zoals het bijwonen van een uitvaart of een huwelijk zijn als dat vanuit gezondheidsperspectief verantwoord is wel mogelijk.

Lees hoe je contact op afstand kunt onderhouden op Kennisplein Zorg voor Beter

Bron: NOS

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl