Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Persiflages Tosca Niterink over inzet psychofarmaca

Er zijn 10 duidelijke uitgangspunten voor het bewust gebruik van psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Toch gaat het bij het naleven van die uitgangspunten nog vaak mis. Om professionals in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg hiervan te doordringen maakten we samen met Tosca Niterink en Anita Janssen in het kader van het programma Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca een serie persiflages.

10-05-2017

In een 3-tal portretfilmpjes onder regie van Anita Janssen wordt met een vette knipoog geschetst hoe de praktijk er uitziet voor individuele cliënten als we ons niet aan die 10 uitgangspunten houden. licht toe waarom we kozen om dit op deze manier in beeld te brengen: 'Het onderwerp schuurt, zowel voor cliënten als voor omgang met onbegrepen gedrag door familie en medewerkers. Kennis van zaken is dan een factor maar vooral het besef dat een pil nooit de oorzaak wegneemt. Tosca Niterink kan als geen ander het wrange én absurde van de realiteit verbeelden.'

10 uitgangspunten voor bewust gebruik psychofarmaca

In het kader van het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca' zijn in januari 2016 10 uitganspunten voor het bewust gebruik van psychofarmaca bij onbegrepen gedrag geformuleerd. Dit in samenwerking met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Bestaande uit artsen, gedragswetenschappers, onderzoekers, apothekers, managers, bestuurders en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bekijk de 10 uitgangspunten

Landelijk programma Bewust gebruik psychofarmaca

De filmpjes zijn ontwikkeld in het kader van het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca’. Binnen dat programma ondersteunen we 30 organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg bij het afbouwen van psychofarmacagebruik. Monitoring van de resultaten is in handen van afd Huisartsgeneeskunde van het UMCG (Prof. S.U. Zuidema) en het CVBP (Dr. G. de Kuijper).  De 15 organisaties in de ouderenzorg zijn in 2016 gestart. De eerste deelnemers uit de verstandelijke gehandicaptenzorg zijn recent in 2017 gestart. Er is nog ruimte voor enkele organisaties in de gehandicaptensector om mee te doen.

Meer informatie over psychofarmaca

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl